nasze media MGN 07/2024

KAI/k

dodane 29.09.2008 09:52

Zmarł bp Jan Mazur

26 września o godzinie 17.00 zmarł biskup senior diecezji siedleckiej Jan Mazur. Miał 88 lat.

Urodził się 5 czerwca 1920 r. w Płoskiem koło Zamościa, pochodzi z rodziny rolniczej. W latach 1944-1949 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Lubelskiej w Krążnicy Jarej, święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1949 r. w Lublinie z rąk biskupa pomocniczego lubelskiego, Zdzisława Golińskiego.

W latach 1949-1952 pracował jako wikariusz w Bychawie, następnie w Lublinie-Zemborzycach (obecnie jednej z najstarszych parafii archidiecezji lubelskiej). Uzupełniał studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1954 r. obronił magisterium, a w 1956 r. doktorat.

Wykładał metafizykę i teologię pastoralną w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie, był tam również lektorem łaciny. W kurii biskupiej w Lublinie pełnił funkcję sekretarza Wydziału Duszpasterstwa.

W kwietniu 1961 r. został mianowany biskupem pomocniczym lubelskim, ze stolicą tytularną Bladia; sakrę otrzymał 6 sierpnia 1961 r. w Lublinie z rąk biskupa lubelskiego Piotra Kałwy. Był wikariuszem generalnym i diecezjalnym wizytatorem zakonów.

Po śmierci bp. Ignacego Świrskiego został mianowany w październiku 1968 r. biskupem ordynariuszem siedleckim. Ingres do katedry w Siedlcach odbył 17 listopada 1968 r. Zasłużył się w diecezji szczególnie w budownictwie sakralnym, z jego inicjatywy powstało nowe seminarium duchowne. W latach 1965-1988 przewodniczył Komisji EpiskopatuPolski ds. Trzeźwości (później był wiceprzewodniczącym). Był również opiekunem krajowego duszpasterstwa osób niewidomych oraz członkiem Komisji Charytatywnej Episkopatu.

Po osiągnięciu wieku emerytalnego złożył rezygnację z rządów diecezją i przeszedł w stan spoczynku w marcu 1996 r. Jego następcą został bp Jan Wiktor Nowak.

« 1 »