nasze media MGN 07/2024

KAI/Radio Watykańskie/k

dodane 12.05.2008 11:22

Odszedł wybitny kapłan-filozof - dominikanin o. Mieczysław Albert Krąpiec

W lubelskim klasztorze dominikanów zmarł ojciec prof. Mieczysław Krąpiec OP, były rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i twórca Lubelskiej Szkoły Filozofii Klasycznej. Wybitny kapłan miał 87 lat.

To z jego inspiracji Katolicki Uniwersytet Lubelski podjął wydawanie monumentalnej Encyklopedii Katolickiej.

O. Mieczysław Albert Krąpiec OP był wieloletnim profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i jego rektorem w latach 1970-1983.

Jego prace tłumaczone były na wiele języków. Był też doskonałym organizatorem, obrońcą uczelni w trudnych czasach i wychowawcą kilku pokoleń polskiej inteligencji.

Ojciec Krąpiec był przekonany, że od właściwego rozumienia kim jest człowiek zależy to jaka będzie współczesna kultura, jakie wartości będzie przekazywała.

Ojciec prof. dr hab. Mieczysław Albert Krąpiec urodził się 25 maja 1921 roku w Berezowicy Małej k. Zbaraża na Podolu.

Przed wybuchem II wojny światowej wstąpił do dominikanów. Śluby wieczyste złożył w 1943 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1945 roku w Krakowie. Studia kontynuował w KUL i na Papieskim Uniwersytecie Św. Tomasza "Angelicum" w Rzymie.

W latach 1946-54 wykładał filozofię w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie, a od 1951 był pracownikiem Wydziału Filozofii KUL.

W 1968 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Pięciokrotnie wybierany rektorem KUL, pełnił tę funkcję w latach 1970- 1983.

Był także członkiem wielu polskich i światowych instytucji naukowych.

Jego dorobek naukowo-badawczy liczy ponad 30 pozycji książkowych, z których wiele zostało przełożonych na język angielski, francuski, rosyjski oraz ok. 250 studiów i artykułów.
Najważniejszym jego dziełem, nad którym pracował była ośmiotomowa Powszechna Encyklopedia Filozofii.

„W tym roku kończyliśmy tę encyklopedię, wydawany miał być ostatni tom. O. Krąpiec żył tą encyklopedią. Zmarł, czytając hasło do suplementu: chrześcijaństwo. Zmarł, siedząc przy biurku, w czasie pracy, czytając fragment o powrocie Mesjasza” – powiedział ks. prof. Andrzej Maryniarczyk, kierownik katedry metafizyki KUL.

« 1 »