nasze media MGN 07/2024

KAI/k

dodane 07.05.2008 09:28

Nagroda Templetona dla ks. prof. Hellera

Dziś w południe polskiego czasu, podczas prywatnej uroczystości w Pałacu Buckingham w Londynie, ks. prof. Michał Heller odbiera Nagrodę Templetona za rok 2008.

Polski kapłan został wyróżniony za „całokształt działalności dotyczącej relacji między religią, teologią a naukami”.

Nagrodę - czek na sumę 820 tys. funtów szterlingów wręczył księdzu Hellerowi książę Edynburga Filip.

Ks. prof. Heller przebywa w Londynie od 1 maja. Prowadzi otwarte spotkania, mające charakter popularnonaukowy, spotyka się z dziennikarzami z całego świata i uczestnicy w sympozjach naukowych poświęconych zagadnieniom kosmologicznym.

Ksiądz prof. Heller Nagrodę przeznaczy na powstanie Centrum Kopernika w Krakowie. Prowadzone tam będą programy badawcze, uruchomione zostaną studia podyplomowe a w dalszej perspektywie studia doktoranckie.

Centrum będzie zajmować się badaniami w zakresie nauk przyrodniczych, filozofii, teologii, uwzględniając wzajemne powiązania nauk.

Nagroda Templetona została ufundowana w 1972 r. przez brytyjskiego przedsiębiorcę i filantropa sir Johna Templetona pod początkową nazwą „Nagroda Templetona za Postęp w Religii”.

W 2001 r. zmieniono jej nazwę na „Nagroda Templetona za Postęp w Badaniach lub Odkryciach w Dziedzinie Rzeczywistości Duchowej”.

« 1 »