nasze media MGN 07/2024

Radio Watykańskie/k

dodane 02.05.2008 08:53

Jubileusz ewangelizacji w Chinach

W Szanghaju trwają obchody 400-lecia ewangelizacji. Jubileuszowe obchody nawiązują do roli, jaką w życiu największego miasta Chin odegrała pierwsza rodzina katolicka oraz działalność włoskiego jezuity, ks. Lazzaro Cattaneo.

Przed czterystu laty było już w tej metropolii dwustu katolików i wybudowano pierwszy kościół. Obecnie działająca oficjalnie diecezja liczy 150 tys. wiernych, a na jej terenie istnieje 141 świątyń katolickich.

Już w styczniu wręczono w Szanghaju dyplomy 80 katechetom, uczestniczącym w wykładach z dziedziny biblistyki, dogmatyki, liturgii i historii Kościoła. (...)

We wrześniu natomiast ma się tam odbyć sympozjum naukowe, przypominające główne postacie tamtejszego katolicyzmu oraz wkład Kościoła w życie lokalnej społeczności.

6 grudnia, na zakończenie obchodów 400-lecia ewangelizacji w Szanghaju, zaplanowano święcenia nowych księży.

Szczególną wymowę będą miały obchody wyznaczonego przez Papieża na 24 maja dnia modlitwy za Kościół w Chinach.

Tego dnia wierni diecezji szanghajskiej mieli spotkać się w głównym sanktuarium maryjnym w Szenszan. Niestety, chińskie władze narzuciły ograniczenia co do możliwości pielgrzymowania do tego miejsca.

Stąd wiele jubileuszowych pielgrzymek przybyło do Szenszan w drugiej połowie kwietnia.

« 1 »