nasze media Najnowszy numer MGN 04/2023

Radio Watykańskie/k

dodane 28.04.2008 08:38

List Benedykta XVI do francuskiej młodzieży

Benedykt XVI wezwał młodzież regionu paryskiego do naśladowania Maryi i radosnego przeżywania wiary chrześcijańskiej.

Papież skierował list do uczestników odbywającego się Lourdes spotkania licealistów ośmiu diecezji paryskiej prowincji kościelnej – FRAT.

Pielgrzymka ta odbywa się od stu lat.

Ojciec Święty podkreślił, że źródłem szczęścia jest zgoda na Boże wezwania, kierowane do człowieka.

Zachęcił młodzież do wsłuchiwania się w świadectwa osób dzielących się swą wiarą oraz do uczenia się, jak przyjmować Słowo Boże, aby kształtowało ono życie i przynosiło obfity owoc.

„Bóg każdemu z was pragnie powiedzieć coś szczególnego. Nie lękajcie się go wysłuchać” – zaapelował Benedykt XVI.

„Niech ci, którzy odczuwają wezwanie do pójścia za Chrystusem w posłudze kapłańskiej czy życiu konsekrowanym, odpowiedzą na nie, oddając się bez reszty na służbę Kościołowi, żyjąc w pełni dla Królestwa Bożego. Nie będą zawiedzeni!” – stwierdził Ojciec Święty w liście do francuskich licealistów.

« 1 »