nasze media MGN 05/2024

KAI/k

dodane 26.02.2008 13:35

Spotkanie Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie

Niemal 900 osób z całej Polski oraz ze Słowacji, Niemiec, Czech, Białorusi, Ukrainy i Litwy zgromadziła XXXIII Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. Kilkudniowe spotkanie odbyło się w dniach 22-25 lutego w Częstochowie.(...)

„Czyńcie uczniów” – te słowa wypowiedziane przez Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu (Mt 28,19) były myślą przewodnią kongregacji w tym roku. Ruch Światło-Życie stara się odnowić swoje zaangażowanie ewangelizacyjne. Poprzedni rok przeżywany był pod hasłem „Idźcie i głoście”, podczas którego podejmowano nowe działania ewangelizacyjne. W obecnym roku ruch oazowy chce kontynuować i wzmocnić to ożywienie ewangelizacyjne.(...)

Głównym gościem kongregacji był Larry Thompson, dyrektor Ruchu Nowego Życia na Europę Środkowo-Wschodnią – międzynarodowego, ekumenicznego ruchu zajmującego się ewangelizacją. Mówił on o tym, co to znaczy czynić uczniów. Wskazywał na znaczenie osobistej formacji, słuchania Słowa Bożego, wspólnego podejmowania posługi i jasnego ukazywania wizji ewangelizacji. Bardzo mocno podkreślał znaczenie nieustannego odnawiania w sobie żarliwości ewangelizacyjnej.

Ruch Nowego Życia przed laty współpracował z ruchem oazowym udostępniając swoje materiały formacyjne i ucząc metod ewangelizacji. Larry Thompson dzielił się wspomnieniami z tego czasu, mówił o swoich spotkaniach z założycielem Ruchu Światło-Życie ks. Franciszkiem Blachnickim.(...)

Szczególnym akcentem kongregacji było błogosławieństwo nowych członków stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” obejmującego osoby najbardziej zaangażowane w ruch oazowy. Wśród osób przyjmujących błogosławieństwo był ks. Leopold Kotwicki z Łodzi. Ks. Leopold ma 92 lata, w ubiegłym roku obchodził jubileusz 65-lecia święceń kapłańskich.

« 1 »