nasze media MGN 05/2024

Radio Watykańskie/k

dodane 06.02.2007 10:33

Papieskie intencje modlitewne na luty

W lutym Ojciec Święty zachęca do modlitwy, „aby dobra ziemi, darowane przez Boga wszystkim ludziom, były wykorzystywane roztropnie i zgodnie z zasadami sprawiedliwości i solidarności”

Papież zwrócił uwagę, że wspólnota międzynarodowa powinna zająć się losem milionów ludzi, których życie jest zagrożone, ponieważ brak im nawet minimum pożywienia. Dodał, że w rzeczywistości klęska głodu nie jest jedynie konsekwencją uwarunkowań geograficznych, bądź nieudanych zbiorów. Jej przyczyną jest również sam człowiek i jego egoizm.(...)


Natomiast papieska intencja misyjna na luty brzmi:, „aby rządy wszystkich krajów w duchu solidarności coraz ofiarniej włączyły się w walkę z chorobami i wielkimi epidemiami w Trzecim Świecie”.

Większość chorób zakaźnych występuje głównie w krajach biednych, które nie posiadają wystarczających środków, by zapobiec tej pladze społecznej. Stąd też choroby zakaźne powodują każdego roku 17 milionów ofiar śmiertelnych. Ponad 90 proc. z nich w krajach Trzeciego Świata. Około 95 proc. zarażonych AIDS nie ma pieniędzy, aby poddać się leczeniu, a na rynku medycznym nie można zdobyć odpowiednich lekarstw leczących tak zwane „choroby biednych”.

« 1 »