nasze media Mały Gość 06/2024

cwnews/k

dodane 12.10.2006 12:34

Rzymskie wykopaliska

12 października Muzeum Watykańskie otwiera nową sekcję rzymskich nekropoli. Cmentarzysko znajduje się wzdłuż Via Triumphalis, dawnej drogi, którą powracały zwycięskie legiony rzymskie.

Nowo otwarta sekcja została przypadkowo odkryta w 2003 roku, podczas prac nad nowymi parkingami watykańskimi. Poprzednie odkrycia miały miejsce za pontyfikatu Piusa XII w 1950 r.

Wraz z uprzednimi odkryciami, cmentarzysko liczy ponad 200 grobowców datowanych od czasów Chrystusa do IV wieku.

Wiele grobowców jest zdobionych freskami i mozaikami. Niektóre są nadzwyczaj dobrze zachowane. Są też ołtarze, urny, wazy, inskrypcje nagrobne. Pewne grobowce zawierają haki na ścianach, prawdopodobnie do wieszania pogrzebowych wieńców

Nad przygotowaniem terenu do oddania pracowało 30 archeologów. Ich zdaniem nekropolia stanowi „jedną z najbardziej kompletnych dokumentacji czasów cesarskiego Rzymu” Tłumaczą, że dobry stan znaleziska spowodowany jest obsunięciem się gruntu w początkach IV wieku.

Wtedy tez, cmentarzysko zostało pokryte gliną, która chroniła je aż do 17 wieku. Podczas odkrycia w 2003 grobowce były wciąż zapieczętowane. Nie znaleziono równioż śladów wcześniejszych eksploracji terenu.

Nowy teren będzie otwarty dla zwiedzających w piątki i soboty. Jednorazowo może wejść 25 osób po uprzedniej rezerwacji

« 1 »