nasze media MGN 07/2024

Radio Watykańskie/k

dodane 23.07.2008 09:31

„Tryptyk rzymski” po ukraińsku

Do dwujęzycznych, polsko-ukraińskich publikacji poezji doszedł ostatnio „Tryptyk rzymski” Jana Pawła II.

Dotychczasowe wydania tekstów w polskim oryginale i ukraińskim przekładzie dotyczyły poetów urodzonych na terenie dzisiejszej Ukrainy – jak Juliusza Słowackiego z Krzemieńca czy Zbigniewa Herberta ze Lwowa.

Medytacje poetyckie polskiego Papieża w dwujęzycznej wersji ukazały się jako 59. tom serii Biblioteka „Wołania z Wołynia”.

Wychodzi ona – tak, jak i czasopismo o tym samym tytule – równocześnie na Ukrainie i w Polsce, mianowicie w Ostrogu na Wołyniu i Białym Dunajcu na Podhalu. Przekład ukraiński jest dziełem Świetłany Pyzy z Łucka.

Ośrodek „Wołanie z Wołynia” prowadzi ks. Witold Józef Kowalów z diecezji krakowskiej, pracujący od kilkunastu lat w Ostrogu nad Horyniem.

« 1 »