nasze media Najnowszy numer MGN 06/2023

Komentuje Gabriela Szulik na drugiej stronie podpisana jako Gabi. A na przedostatniej przeczytacie, co robi w „Małym Gościu”

dodane 14.05.2020 09:16

Ewangelia czerwcowa

Komentuje Gabriela Szulik

X Niedziela Zwykła Najświętszej Trójcy

7 czerwca 2020 r. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne Jezus powiedział do  Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego”. J 3,16-18 Komentarz: Co myślę, kiedy Bóg mówi, że kocha? Czy wierzę, że On naprawdę z miłością patrzy na świat, na każdego? I naprawdę nie chce, by ktokolwiek z tego świata zginął? Naprawdę. Bo tu nie chodzi o śmierć w nieszczęśliwym wypadku. Nie chodzi o śmierć z powodu ciężkiej choroby czy jakiegoś nieznanego wirusa. Kiedy Bóg wyznaje miłość i mówi, że nie chce, bym zginęła, to znaczy, że bardzo za mną tęskni i chce, bym żyła z Nim, żyła zawsze, wiecznie. Jezu, prowadź mnie, trzymaj za rękę tak mocno, bym się nie zgubiła.

XI Niedziela Zwykła

14 czerwca 2020 r. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: »Bliskie już jest królestwo niebieskie«. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. Mt 9,36-10,8 Komentarz: Próbuję wyobrazić sobie tę scenę. Stoję w tłumie ludzi. Jedni zmęczeni, inni wystraszeni, jeszcze inni smutni, zagubieni, może sami ze swoimi problemami. Przed nami stoi Jezus. Wszyscy widzimy Jego oczy pełne troski i miłości. Nie musi pytać o nic, bo każdego zna, wszystko o nas wie. I wie, jak bardzo potrzebujemy pasterza, by chodzić Bożymi drogami, dlatego mówi: „Żniwo wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Proszę Cię, Jezu, o dobrych, świętych i gorliwych księży, byśmy nie pozostali smutni.

XII Niedziela Zwykła

21 czerwca 2020 r. Co mówię wam w ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a co usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Jezus powiedział do swoich apostołów: „Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a co usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może za tracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”. Mt 10,26-33 Komentarz: Trzy razy w tym fragmencie Ewangelii Jezus mówi: „Nie bójcie się”. Czego się boję najbardziej? Żeby koleżanka nie dowiedziała się, co o niej opowiadałam? Żeby mama nie zauważyła, co oglądałem w internecie, albo żeby rodzice nie dowiedzieli się o mnie jeszcze czegoś… Może mama, tata nie wiedzą o mnie wszystkiego, ale Pan Bóg wie. On zna mnie, moje myśli, moje serce i wszystko. I jeśli żyję z Nim, nie muszę się bać ludzi. Bo żyję w prawdzie, nie oszukuję, nie kłamię, nie kombinuję. Panie Jezu, daj mi taką łaskę, bym się bała tylko o swoją duszę.

XIII Niedziela zwykła

28 czerwca 2020 r. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je znajdzie Jezus powiedział do swoich apostołów: „Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je znajdzie. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody”. Mt 10,37-42 Komentarz: Kolejne trudne słowa Jezusa. Jak to, mam kochać Go bardziej niż mamę i tatę czy ukochaną babcię? Tak szczerze, z przekonaniem postawić Jezusa na pierwszym miejscu w moim życiu? Aż tak zaryzykować?... Tu nie chodzi o uczucie ani o to, dla kogo serce mocniej zabije, ale o całe życie. Tak jak powiedział św. Augustyn: „Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wtedy wszystko jest na swoim miejscu”. To dość znane słowa i bardzo prawdziwe. Pewnie Augustyn nie wypowiedziałby ich, gdyby sam się o tym nie przekonał. Panie Jezu, jeśli tracić życie, to tylko dla Ciebie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..