nasze media Najnowszy numer MGN 09/2021
dodane 05.11.2012 12:32

Konkurs artystyczny

Celem konkursu jest ukazanie piękna i podzielenie się wiedzą o Polsce z uczniami Szkoły im. Jana Pawła II w Huambo. Nasi mali przyjaciele bardzo chcą zobaczyć Ojczyznę patrona swojej szkoły. Niestety, dzieli nas odległość uniemożliwiająca wizytę w Polsce. Zabierzmy wspólnie peruwiańskie dzieci w fotograficzną podróż po naszym kraju. Pomóżcie nam przygotować „ Dar dla Huambo"!

Organizator: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie
Patronat: WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA,
PROBOSZCZ PARAFII  ŚW. KAZIMIERZA W ŁOCHOWIE
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE
CENTRUM JANA PAWŁA II "NIE LĘKAJCIE SIĘ" W KRAKOWIE
               


Cele konkursu:
• rozwijanie wrażliwości i kreatywności  dzieci i młodzieży poprzez twórczość   artystyczną
• propagowanie uniwersalnych wartości w życiu młodego człowieka zwłaszcza w odniesieniu do  ludzi potrzebujących
• przybliżenie dzieciom i młodzieży postaci papieża  Jana Pawła II jako najwyższego autorytetu moralnego współczesnego świata (wędrowca  i pielgrzyma)
• ukazanie piękna naszego kraju i podzielenie  się  wiedzą  na  temat naszej ojczyzny z uczniami  zaprzyjaźnionej  szkoły (również pod  patronatem Jana Pawła II) w Huambo w Peru
• uwrażliwianie  na piękno  otaczającego nas  świata oraz  promowanie uzdolnionych młodych  twórców   z różnych środowisk.
• zebrane  prace  zostaną  wysłane  do  placówki  oświatowej  w Huambo  w 
Peru w  celu wzbogacenia  biblioteki w pozycje  dotyczące  Polski

KONKURS  FOTOGRAFICZNO - MULTIMEDIALNY

I. Tematyka:
• prezentacja najważniejszych i  najbardziej charakterystycznych  miejsc w Polsce ukazujące malowniczość naszych  krajobrazów przyrodniczych i  miejskich
• różnorodność przyrodniczą i  bogactwo kultury
• formą wykonania   ma  być:
a) album „Najpiękniejsze  miejsca Polsce” kilka wybranych odbitek  zdjęć danego regionu Polski
lub
b) album „Śladami Jana Pawła II” o miejscach w Polsce które często  odwiedzał  Jan Paweł II  w postaci prezentacji  multimedialnej lub papierowego albumu (forma  plastyczna)
II. Kategorie wiekowe:
• szkoła podstawowa  klasy I-VI
• gimnazjum klasy I-III
• szkoły ponadgimnazjalne
III. Format i wykonanie:
1. Prace fotograficzne  kolorowe  i  czarno-białe wykonane samodzielnie ( dopuszczalna niewielka ingerencja graficzna jak  korekta kontrastu, jasności, barwy itp.),  minimalny format 15x21 max 30x40, preferowany  format A4, ilość odbitek max 5 od  jednego  uczestnika, zapis  na płycie w  formacie jpg
2. Prace wykonane formie  prezentacji multimedialnej- od 15 do 25 slajdów wykonanych  w  programie  Power Point w zapisie systemu 97-2003 czas  trwania (ok. 10  minut)
Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka według następującego wzoru:
Imię i nazwisko uczestnika..............................................
Klasa, wiek.......................................................................
Dokładny adres szkoły.....................................................
Imię i nazwisko opiekuna.................................................
Aktualny telefon szkoły(wraz z numerem kierunkowym) , e-mail
IV. Termin nadsyłania prac: 30.04.2013 r. (decyduje data stempla pocztowego)
PRACE PROSIMY NADSYŁAĆ LISTOWNIE W SZTYWNYM OPAKOWANIU NA ADRES:
            ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE
ul. Wierzbowa 2
86-065 Łochowo z dopiskiem: KONKURS  FOTOGRAFICZNY
Szczegółowe  informacje pod  numerem 696553918 lub malinaaga@o2.pl
V. Organizator:
• nie zwraca prac nadesłanych na konkurs
• przyznane  nagrody, miejsca  i  wyróżnienia będą dostosowane  do  poziomu  i  ilości  nadesłanych  prac (organizator  może  nie  przyznać  miejsc lecz nagrodzić  prace  wyróżnieniami)
• zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac wydawnictwach i Internecie z zaznaczeniem nazwiska autora 
• zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych , zgodnie z ustawą z dnia 28.08.97r. o ochronie danych osobowych /Dz.Unr133poz.883/.
      Oceny prac dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora. Decyzje Komisji Artystycznej są ostateczne. Autorzy najlepszych prac  otrzymają nagrody i wyróżnienia. Opiekunowie uczniów – laureatów konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie przez organizatora konkursu o wynikach oraz terminie  uroczystego wręczenia  nagród.
Koszt przyjazdu po odbiór nagrody pokrywa uczestnik.  W przypadku nie odebrania nagrody, będzie ona przesłana na koszt uczestnika konkursu. Przekazanie prac na Konkurs oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności  praw do wizerunku, praw majątkowych i autorskich).
      Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej – http://www.zslochowo.pl do 17.05.2013 r.
                                
                                                                                              
                                                                                                        Organizatorzy:
                                                                Agnieszka Kołcon,  Joanna Hernacka , Roman Matuszczak
                                                                                         
                                                                                        


KARTA ZGŁOSZENIA PRACY

TYTUŁ PRACY ....................................................................................................................................
AUTOR PRACY ..................................................................................................................................
GODŁO AUTORA ..............................................................................................................................

ADRES KONTAKTOWY (NAUCZYCIEL – OPIEKUN, PLACÓWKA OŚWIATOWA)

.....................................................................................................................................................
(nazwisko i imię NAUCZYCIELA  /OPIEKUNA)

.....................................................................................................................................................
(adres placówki)

.....................................................................................................................................................
(kod pocztowy, miejscowość, telefon)

Oświadczam, że jestem autorem zgłaszanej pracy oraz, że praca ta nie była nagrodzona (wyróżniona)
w innych konkursach.
Akceptując postanowienia Regulaminu, zgłaszam swoją pracę fotograficzną/multimedialną do udziału w

I  OGÓLNOPOLSKI  KONKURSIE ARTYSTYCZNYM
„ POLSKA W OBIEKTYWIE – DAR DLA HUAMBO W PERU”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb Organizatora Przeglądu,
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133,
poz. 883, z późniejszymi zmianami).

................................., dnia ................. 2012 r.
     (miejscowość)                                                                                             ...................................................
                                                                                                                    (podpis autora i rodzica lub opiekuna  prawnego)
UWAGA: CZYTELNIE I DOKŁADNIE WYPEŁNIONĄ KARTĘ NALEŻY PRZESŁAĆ WRAZ Z PRACAMI
NA ADRES  ORGANIZATORA
KARTĘ NALEŻY UMIEŚCIĆ W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE OPATRZONEJ GODŁEM AUTORA.
 

DANE AUTORA ( do  podklejenia  pracy)

NAZWISKO  IMIĘ GODŁO ...............................................................................................................................

ADRES UCZESTNIKA ………….....................................................................................................................

TEL...................................................................................................................

E-MAIL .............................................................................................................

WIEK.......................................................................................................................

NAZWA INSTYTUCJI, Z KTÓRĄ WSPÓŁPRACUJE AUTOR

................................................................................................................................

................................................................................................................................

..........................................................................................................................

................................................................................................................................

.............................................................................................................................


......................................................
(podpis autora)

Imię i nazwisko oraz podpis rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika Konkursu .........................................................................................................................

......................................................
(podpis)

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Najaktywniejsi użytkownicy

 • 1
  kawa
 • 2
  Anonymous
 • 3
  Alex
 • 4
  maryniakopec
  ostatnia aktywność: 07.01.2020
  łączna liczba komentarzy: 36
 • 5
  gr3

Najwyżej docenione