nasze media MGN 07/2024
dodane 27.01.2012 13:33

„Błogosławiony Jan Paweł II”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek-Bregułowej w Dąbrowie Górniczej organizuje II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Temat to „Błogosławiony Jan Paweł II”.

Cele konkursu:
-przybliżenie postaci Jana Pawła II;
- przypomnienie  podstawowych wartości, które głosił Jan Paweł II;
-pobudzenie aktywności twórczej uczniów;
-prezentacja twórczości uczniów szkół specjalnych.

Kategorie:
uczniowie szkół podstawowych kl. I-III  
uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI;
klas gimnazjalnych;
klas ponadgimnazjalnych.

Termin:
- do 23 marca 2012 r. nadsyłanie prac
- 3 kwietnia 2012 r. ogłoszenie wyników przez organizatora

Warunki konkursu:
1. Technika dowolna;
2. Format pracy dowolny;
3. Liczba prac z danej placówki/szkoły dowolna;
4. Praca wykonana indywidualnie i samodzielnie lub przy niewielkiej pomocy opiekuna;
5. Temat pracy związany z ważnymi wydarzeniami  z życia Jana Pawła II lub Jego nauczaniem;
6. Nadawca przesyła prace uczniów na koszt własny w wyznaczonym  terminie na adres:
              SOSW dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych
                            im. Zofii Książek-Bregułowej
                                     ul. Wybickiego 1
                              41-303 Dąbrowa Górnicza
                                     tel. 32 261-22-45
7. Organizator zobowiązuje się przesłać pocztą  nagrody dla osób, które nie będą mogły przybyć na rozdanie;
8. Uczestników z placówek do 30 km od Dąbrowy Górniczej prosimy o samodzielne odebranie  dyplomów i ewentualnych nagród.
9. Każda praca posiada metryczkę umieszczoną z przodu pracy, która zawiera:
- imię i nazwisko ucznia, klasa, adres szkoły, i telefon kontaktowy oraz imię
i nazwisko nauczyciela/opiekuna;
10. Do prac proszę dołączyć  zgodę podpisaną przez rodzica/opiekuna uczestnika  na   przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu.
11. Uczestników do konkursu mogą zgłaszać placówki , szkoły oraz osoby prywatne
12. Komisja konkursowa będzie oceniać:
- wkład pracy własnej ucznia;
- ciekawą technikę wykonania;
- estetykę wykonania;
- zgodność pracy z tematyką i celami konkursu.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..