nasze media MGN 07/2024
dodane 09.12.2008 15:02

Mamy wiadomości
od świętego Pawła


• Flm 1, 21:
• Tt 2, 11 - 12:
• 2 Tm 1, 8:
1 Tm 4, 8a:15 wiadomości
2 Tes 3, 13:28 wiadomości
1 Tes 5, 6:58 wiadomości
Kol 4, 2: 10 wiadomości
Flp 4, 4-5: 9 wiadomości
Ef 6,1: 54 wiadomości
Ga 20 20 a: 92 wiadomości
2 Kor 6, 2b: 149 wiadomości
1 Kor 16, 23: 126 wiadomości
Rz 8, 31: 145 wiadomości


CZYTAJ ŚW. PAWŁA W ORYGINALE:Flm 1, 21
Piszę do ciebie ufny w twoje posłuszeństwo, świadom, że nawet więcej zrobisz, niż mówię

- Tak to zdanie wygląda w oryginale, po grecku:
πεποιθως τη υπακοη σου εγραψα σοι ειδως οτι και υπερ ο λεγω ποιησεις

- A czyta się to:
pepoithos te hypakoe su egrafa soi eidos oti kai hyper o lego poieseisTt 2,11-12
Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom, i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie,

- Tak to zdanie wygląda w oryginale, po grecku:
επεφανη γαρ η χαρις του θεου η σωτηριος πασιν ανθρωποις παιδευουσα ημας ινα αρνησαμενοι την ασεβειαν και τας κοσμικας επιθυμιας σωφρονως και δικαιως και ευσεβως ζησωμεν εν τω νυν αιωνι

- A czyta się to:
epefane gar he haris tu Theu he soterios pasin antropois paideusa hemas ina arnesamenoi ten asebeian kai tas kosmikas epithymias sofronos kai dikaios kai eusebos dzesomen en to nyn aion2 Tm 1, 8
Nie wstydź się świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga!

- Tak to zdanie wygląda w oryginale, po grecku:
μη ουν επαισχυνθης το μαρτυριον του κυριου ημων μηδε εμε τον δεσμιον αυτου αλλα συγκακοπαθησον τω ευαγγελιω κατα δυναμιν θεου

- A czyta się to:
me un epaishynhtes to martyrion tu kyriu hemon mede eme ton besmion autu alla synkakopatheson to ewangelio kata dynamin theon
1 Tm 4, 8a
Pobożność przydatna jest do wszystkiego

- Tak to zdanie wygląda w oryginale, po grecku:
ευσεβεια προς παντα ωφελιμος εστιν

- A czyta się to:
eusebeia pros panta ofelimos estin

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..