nasze media Najnowszy numer MGN 02/2023
dodane 07.08.2006 14:23

TEST JASNOWGÓRSKI I

TEST JASNOGÓRSKI I

W 1382 roku książę Władysław Opolczyk, prawnuk Władysława Łokietka, sprowadził z Bełza na Rusi obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Podarował go klasztorowi ojców paulinów na Jasnej Górze. Obraz namalowany jest na drewnianej desce o wymiarach 122 cm na 82 cm i grubości 3,5 cm.
Szybko zaczęli przybywać pielgrzymi, dlatego zamiast małego, drewnianego kościółka wzniesiono murowaną gotycką świątynię.
W 1430 roku doszło do napadu rabunkowego, podczas którego obraz został uszkodzony. Renowacji dokonano w Krakowie na dworze królewskim. Władysław Jagiełło sprowadził w tym celu najlepszych specjalistów. W 1434 roku obraz wrócił do klasztoru. Do dzisiaj jednak widoczne są na policzku Maryi blizny.

1. Który z polskich królów był pradziadkiem Władysława Opolczyka?
A- Władysław Jagiełło B- Władysław Łokietek C- Władysław Herman

2. W którym wieku obraz pojawił się na Jasnej Górze?
A- XIII B- XV C- XIV

3. Pole powierzchni obrazu wynosi w centymetrach kwadratowych:
A- 10 004 B- 1004 C- 10 000

4. Jak długo trwała renowacja obrazu?
A- 4 lata B- 2 lata C- 6 lat

5. Książę sprowadził obraz z:
A- Czech B- Rusi C- Słowacji

6. Opiekę nad obrazem sprawowali :
A- paulini B- franciszkanie C- benedyktyni

7. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej namalowany jest na:
A- płótnie B- kartonie C- desce

8. Jasna Góra znajduje się na terenie miasta:
A- Warszawa B- Kraków C- Częstochowa

9. Jeśli ktoś nie rozumie wyrazu „renowacja” sięgnie po słownik:
A- poprawnej polszczyzny B- wyrazów bliskoznacznych C- wyrazów obcych

10. Gotycka świątynia stoi na Jasnej Górze:
A- od X wieku B- od XIII wieku C- na miejscu drewnianego kościółka
Odpowiedzi na stronie 2< />


« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..