nasze media MGN 07/2024
dodane 13.05.2008 08:10

150-LECIE PAPIESKICH DZIEŁ MISYJNYCH DZIECI W POLSCE

1. Spotkania misyjne oraz diecezjalne kongresy misyjne, które odbyły się na przełomie maja i czerwca 2007 r. rozpoczęły obchody jubileuszowe PDMD w Polsce. Odbyły się one w 13. diecezjach: białostockiej i drohiczyńskiej, częstochowskiej, gnieźnieńskiej, krakowskiej, łomżyńskiej, poznańskiej, radomskiej, sandomierskiej, siedleckiej, świdnickiej, toruńskiej i wrocławskiej. Inauguracyjny kongres odbył się 9 czerwca 2007 r. w Świętej Wodzie. Wydarzenia te przyniosły dzieciom oraz ich opiekunom wiele radości i motywacji do pracy na rzecz misji.

2. Konferencja Episkopatu Polski na 339. Zebraniu Plenarnym KEP ustanowiła rok duszpasterski 2008 „Rokiem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci”. Tym samym Kościół w Polsce zaleca wszystkim kapłanom, katechetom, animatorom, wychowawcom oraz całym wspólnotom parafialnym zapoznanie się z ideą Dzieła, które przynosi błogosławione owoce. To nieprzemijające echo wezwania biskupów polskich w dokumencie II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999) „Misyjny adwent nowego tysiąclecia”, w którym zachęcali do propagowania Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci we wszystkich parafiach i szkołach.

3. Materiały formacyjne dla dzieci na rok 2007/08 „Jesteśmy misjonarzami Jezusa”, nawiązując do programu duszpasterskiego „Bądźmy uczniami Chrystusa”, wpisują się w codzienne życie Kościoła w Polsce. Z okazji jubileuszu PDMD treści zawarte w zeszycie dotyczą historii i duchowości Dzieła. Przekazują całe bogactwo, jakie niesie ono Kościołowi i światu. Podane fragmenty słowa Bożego pomagają najmłodszym zrozumieć Chrystusowe wezwanie do głoszenia Ewangelii – skierowane do wszystkich ochrzczonych – oraz w realizacji ewangelicznych wartości w codziennym życiu. Wzór do naśladowania dzieci odnajdują nie tylko w postaciach świętych, ale także we współczesnych im świadkach wiary.

4. Czasopismo Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci Świat Misyjny od ponad 25. lat niezmiennie przybliża ideę Dzieła i zachęca wszystkie polskie dzieci do włączenia się w jego szeregi. Jako narzędzie animacji i formacji pomaga rodzicom, wychowawcom i katechetom w kształtowaniu w najmłodszych postaw solidarności z potrzebującymi rówieśnikami w krajach misyjnych. Mobilizuje też do podejmowania uczynków wiary i miłości.
Każdego roku Materiały liturgiczne na Wielki Post i okres wielkanocny proponują katechezy, nabożeństwa oraz inscenizacje w duchu Dzieła.

5. Ogólnopolski konkurs „Mój szkolny kolega z misji” – od lat organizowany przez Komisję Episkopatu ds. Misji – w tegorocznej edycji rozpoczął się pod hasłem „Dzieci – dzieciom misji. 150 lat Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w Polsce”. Finał konkursu odbędzie się 7 czerwca 2008 r. podczas jubileuszowego kongresu PDMD w Krakowie-Łagiewnikach. Informacje wraz z regulaminem znajdują się na stronach www.konkurs.misje.pl, zaś pomoce tematyczne w publikacjach PDMD oraz na stronach internetowych www.missio.org.pl.

6. Błogosławionym owocom, które PDMD niesie Kościołowi i światu, poświęcone było tegoroczne sympozjum misjologiczne „150 lat PDMD w Polsce. Dzieci-dzieciom misji” (20.02.2008, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

7. Jubileuszowy VII Krajowy Kongres Misyjny Dzieci odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2008 r. w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Jego hasłem będą słowa: „Od Bałtyku po gór szczyty jesteśmy misjonarzami Jezusa”. Serdecznie zapraszamy na kongres wszystkie dzieci zrzeszone w PDMD oraz te, które chcą włączyć się w jego szeregi, a także animatorów, rodziców, wychowawców, katechetów i duszpasterzy. Podczas spotkania – w duchu solidarności – będziemy wspierać dzieci z Mongolii, najmłodszego Kościoła na świecie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..