nasze media MGN 07/2024

Rozmowa z ojcem Jackiem Prusakiem (cykl: Filary Wiary)

dodane 15.06.2007 13:29

PIĘKNA MATKA DLA BOGA

4 Filar: WIERZĘ W JEZUSA CHRYSTUSA, KTÓRY SIĘ POCZĄŁ Z DUCHA ŚWIĘTEGO NARODZIŁ Z MARYI PANNY

Co to znaczy że Jezus począł się z Ducha Świętego?
– Bez działania Ducha Świętego przy poczęciu Jezusa byłby On mężczyzną, ale nie byłby Bogiem. Jezus nie mógłby być Bogiem, gdyby do jego narodzenia doszło tylko za sprawą miłości kobiety i mężczyzny. Wtedy urodziłby się jako zwykły człowiek.

Dlaczego Pan Bóg pominął Józefa, przecież on był mężem Maryi?
– Józef był mężem Maryi, ale tylko Bóg mógł być Ojcem Jezusa. Pan Bóg miał taki plan, że Józef miał się Maryją zaopiekować i pomagać Jej przy wychowywaniu Jezusa. A jak mówi tradycja, Maryja pozostała Panną. To oznacza, że ich miłość wyrażała się inaczej niż miłość wszystkich ludzi.

Skoro Pan Jezus miał tylko ziemską Mamę, czy to znaczy, że tylko w połowie był człowiekiem?
– Właśnie dlatego, że Jezus miał Mamę, tak jak każde inne dziecko, był w pełni człowiekiem. Zanim przyszedł na świat, był w brzuchu mamy przez 9 miesięcy. Gdy się urodził, musiał być karmiony, kołysany do snu, przytulany. Cieszył się, płakał jak każde inne dziecko, czasami był nawet nieposłuszny. Potem dorastał, tak jak każdy chłopak, też musiał się uczyć i pomagać rodzicom.

Dlaczego Bóg wybrał na Matkę swego Syna zwykłą dziewczynę z Nazaretu?
– Bóg dostrzegł, że Maryja jest osobą, która bardzo Mu ufa, której może powierzyć zadanie przyjęcia, urodzenia i wychowania Jego Syna. Pochodząc z narodu wybranego, Maryja, mogła pomóc Bogu w wypełnieniu obietnic, jakie dał On wcześniej prorokom – że pewnego dnia w Izraelu przyjdzie na świat Jego Syn – Jezus. Maryja była wewnętrznie piękna i dlatego Bóg Ją wyróżnił.

A czy Matka Syna Bożego mogłaby być na przykład Polką?
– To musiała być kobieta wywodząca się z narodu wybranego. Jezus był zapowiedziany przez proroków Starego Testamentu. Pewnie Maryja nie była w narodzie wybranym jedyną kobietą piękną duchowo, ale Bóg wybrał Ją. Czekał na Jej zgodę.

Czy Pan Bóg musiał stać się człowiekiem?
– Jezus stał się człowiekiem, byśmy mogli w Nim rozpoznać Boga. Z Nim przebywać, słuchać Go, dotykać, rozmawiać z Nim. Gdybyśmy tylko wiedzieli, że Bóg nas kocha, ale nie moglibyśmy Go zobaczyć ani dotknąć, byłoby nam trudniej Mu zaufać. A ponieważ Bóg stał się człowiekiem, dotykał ludzi i pozwalał się dotknąć, stał się ludziom bliższy. Dziś doświadczamy tej bliskości podczas Mszy świętej, przyjmując do swoich serc Jezusa w Komunii świętej.

Rozmawiał Krzysztof Błażyca


Ojciec Jacek Prusak jest jezuitą. Mieszka w Krakowie.
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..