nasze media MGN 07/2024

PAP/p

dodane 31.08.2011 08:51

Następne wakacje tydzień później


Obowiązkowe wychowanie przedszkolne dla pięciolatków, kolejne roczniki uczące się zgodnie z nową podstawą programową nauczania, egzamin gimnazjalny według nowych zasad, wakacje tydzień później - to najważniejsze zmiany w roku szkolnym 2011/2012.

Od 1 września nie tylko w przedszkolach, I i II klasach szkół podstawowych oraz I i II klasach gimnazjów, ale także w III klasach szkół podstawowych i III klasach gimnazjów, obowiązywać będzie nowa podstawa programowa nauczania. Efektem wprowadzania nowej podstawy programowej nauczania jest między innymi egzamin gimnazjalny przeprowadzany według nowych zasad. Uczniowie rozpoczynający 1 września naukę w III klasach gimnazjów będą pierwszym rocznikiem, który w kwietniu napisze egzamin według nowych zasad. Nadal będzie się on składał z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z języka obcego, jednak na zaświadczeniach wydawanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną będą osobno wyszególnione wyniki z: polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych.

Począwszy od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny z języka obcego będzie zdawany na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Każdy gimnazjalista będzie miał obowiązek przystąpić do egzaminu na poziomie podstawowym. Egzamin na poziomie rozszerzonym będzie obowiązkowy tylko dla uczniów, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka rozpoczętą w szkole podstawowej. Prawo przystąpienia do niego będzie miał natomiast uczeń, który dobrze poznał język obcy poza szkołą. Ocena z egzaminów z języka obcego będzie liczyła się przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Wprowadzenie nowej podstawy wiąże się z rozpoczęciem stopniowego obniżania wieku rozpoczynania nauki w szkole podstawowej - we wrześniu tak jak w ubiegłym roku i dwa lata temu obok siedmiolatków w I klasach pojawią się też sześciolatki. Nadal o tym, czy dzieci młodsze rozpoczną naukę decydują rodzice. Obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 6-letnie dopiero od 1 września 2012 r. W związku z tym od tego roku szkolnego wszystkie pięciolatki będą objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym.

Od 1 września we wszystkich publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych uczniowie muszą mieć dostęp do ciepłej, bieżącej wody i mydła.

Rok szkolny 2011/2012 będzie też dłuższy niż dotąd; wprowadzono zasadę, że począwszy od niego będzie się kończył zawsze w ostatni piątek czerwca. Poza tym, w związku z obywającymi się w przyszłym roku Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, szkoły będą miały możliwość zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku, gdy na danym terenie wystąpi zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.

« 1 »