nasze media MGN 07/2024

KAI

dodane 16.08.2011 09:30

Tłumy zobaczyły „Dzienniczek”


Tłumy krakowian oraz pielgrzymów przybyły do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, aby zobaczyć rękopis „Dzienniczka” św. Faustyny Kowalskiej. To jego pierwsza publiczna prezentacja.
Publiczna prezentacja „Dzienniczka” odbywa się w związku z przygotowaniami do jubileuszu 150 lat Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce.

Na wystawie można oglądać m.in. fragment „Dzienniczka”, w którym s. Faustyna opisuje objawienie jakie miała 22 lutego 1931 r. w Płocku. „W gablocie można też podziwiać ostatni napisany przez nią zeszyt, który pochodzi z czerwca 1938 r. Mówi tam o tym, że nie ma nic ważniejszego w życiu człowieka jak poznanie Boga w tajemnicy jego miłosierdzia” - mówi s. Elżbieta Siepak, rzeczniczka Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Oryginał „Dzienniczka” św. Faustyny Kowalskiej, wielkiej mistyczki Kościoła, można było oglądać 15 sierpnia w godz. od 11 do 18 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Na co dzień rękopis przechowywany jest w klasztornym skarbcu. „Dzienniczek” to duże dzieło. W druku jest 477 stron formatu A-5. Św. Faustyna pisała go przez ostatnie cztery lata życia.

Siostra Faustyna urodziła się 25 sierpnia 1905 roku jako trzecie z dziesięciorga dzieci w rodzinie Marianny i Stanisława Kowalskich, rolników ze wsi Głogowiec. Na chrzcie świętym w kościele parafialnym w Świnicach Warckich otrzymała imię Helena. Od dzieciństwa odznaczała się umiłowaniem modlitwy, pracowitością, posłuszeństwem i wielką wrażliwością na ludzką biedę.

1 sierpnia 1925 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W klasztorze, jako s. Maria Faustyna, przeżyła trzynaście lat pełniąc obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki w wielu domach zgromadzenia, najdłużej w Krakowie, Wilnie i Płocku.

Posłannictwo s. Faustyny zostało zapisane w jej "Dzienniczku", który prowadziła na życzenie Pana Jezusa oraz spowiedników. Zanotowała w nim wiernie wszystkie słowa Pana Jezusa, a także opisała zetknięcia swej duszy z Nim.
« 1 »