nasze media Mały Gość 04/2024

Radio Watykańskie/a

dodane 07.02.2011 09:23

Rusza watykański Dziedziniec Pogan


Dziedziniec Pogan, czyli watykańska fundacja, której celem jest dialog z niewierzącymi, spotyka się z dużym zainteresowaniem. Stojący na jej czele kard. Gianfranco Ravasi (a zarazem przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury) zaznaczył, że oddźwięk jest ogromny i to nie tylko w Europie, ale także w Azji i Ameryce.

Fundacja dopiero powstaje. Jej działalność zostanie oficjalnie zainaugurowana 24 marca w Paryżu, mieście-symbolu laickości. Do uczestników specjalne przesłanie wideo skieruje Benedykt XVI, z którego to inicjatywy powołano do życia Dziedziniec Pogan.

Nazwa watykańskiej fundacji nawiązuje do istniejącego w świątyni jerozolimskiej „dziedzińca pogan”, gdzie gromadzili się nie-żydzi, aby oddawać kult prawdziwemu Bogu. Fundacja powstała z inicjatywy Benedykta XVI. W czasie spotkania z akredytowanym przy Stolicy Apostolskiej korpusem dyplomatycznym w grudniu 2009 r. stwierdził on, że „Kościół powinien również dzisiaj otworzyć swego rodzaju «dziedziniec pogan», gdzie będą mogli w jakiś sposób «uczepić» się Boga ludzie, którzy Go nie znają, zanim znajdą drogę do Jego tajemnicy, której służy życie wewnętrzne Kościoła.

Do dialogu z innymi religiami – mówił wówczas Papież – powinien dziś dołączyć przede wszystkim dialog z tymi, którym religia jest obca, którzy nie znają Boga, a jednak nie chcą pozostać po prostu bez Boga, lecz pragną przynajmniej zbliżyć się do Niego jako do Nieznanego”.
« 1 »