nasze media MGN 05/2024

PAP/p

dodane 27.10.2010 08:58

1/5 gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem


Jednej piątej gatunków roślin i zwierząt grozi wyginięcie - ostrzegają naukowcy w raporcie przedstawionym na odbywającym się w Nagoi (Japonia) szczycie ONZ poświęconym bioróżnorodności.

Według raportu, najbardziej zagrożone wyginięciem są płazy - to niebezpieczeństwo grozi aż 41 proc. ich gatunków. Dla porównania, w przypadku ptaków odsetek ten wynosi 13 proc.

Największe straty gatunkowe zanotowano w Azji Środkowo-Wschodniej, gdzie najszybciej postępuje kurczenie się siedlisk zwierząt z powodu wykorzystywania ziemi w celach rolniczych, w tym pod uprawy na biopaliwo.
« 1 »