nasze media Najnowszy numer MGN 03/2024

PAP/p

dodane 14.10.2010 14:12

Kim jest statystyczny nauczyciel?


Dziś Dzień Nauczyciela. Z raportu Ośrodka Rozwoju Edukacji dowiadujemy się, kim jest statystyczny nauczyciel.

Średnia wieku polskich nauczycieli to 40,9 roku.

Zdecydowana większość nauczycieli - 81 proc. - to kobiety.

Prawie wszyscy mają wykształcenie wyższe.

Nauczyciel rekordzista miał 90 lat i pracował w województwie wielkopolskim.

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących są młodsi od nauczycieli przedmiotów zawodowych. Obecnie średnia wieku tych pierwszych to 40,6 roku i a tych drugich - 43,9 roku. Najliczniejsza grupa nauczycieli mieści się w przedziale wiekowym 38-48 lat. Stanowili oni 38,4 proc. całej grupy nauczycieli.

Nauczyciele uczący przedmiotów ogólnokształcących stanowią 79,6 proc. ogółu nauczycieli. Najwięcej jest wśród nich nauczycieli uczących przedmiotów o dużej liczbie godzin w planach nauczania. Należy do nich kształcenie zintegrowane (nauka w klasach I-III szkoły podstawowej), język polski, wychowanie fizyczne, matematyka i język angielski.

Nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych stanowią 10 proc. ogółu nauczycieli (najliczniejsi wśród nauczycieli przedmiotów zawodowych to uczący przedmiotów: ekonomiczno-handlowych, mechanicznych i informatycznych). Prawie tyle samo - 10,3 proc. ogółu nauczycieli - to bibliotekarze, pedagodzy i psycholodzy szkolni, logopedzi, rehabilitanci, a także doradcy metodyczni i zawodowi.

Nauczyciele z wyższym wykształceniem to 97,4 proc. ogółu nauczycieli; w tym na blisko 630 tys. wszystkich nauczycieli 4,3 tys. ma stopień doktora lub doktora habilitowanego. Wśród nauczycieli z tytułami naukowymi najwięcej jest polonistów i historyków, na następnych miejscach znaleźli się uczący: angielskiego, biologii i chemii.

Wielu nauczycieli ma więcej niż jedną specjalność (pierwszą uzyskali w trakcie studiów, drugą lub następne np. w wyniku ukończenia studiów podyplomowych) i może uczyć więcej niż jednego przedmiotu w szkole.

Raport został przygotowany w oparciu o dane zebrane w roku szkolnym 2009/2010 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

« 1 »