nasze media Najnowszy numer MGN 02/2023

KAI/p

dodane 09.11.2009 10:04

Polak biskupem w Brazylii


Polski biskup Romualdo Matias Kujawski został nowym ordynariuszem diecezji Porto Nacional w Brazylii. Decyzję Benedykta XVI w tej sprawie ogłosiło 4 listopada Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Ks. Romualdo Matias (Romuald Maciej) Kujawski urodził się 24 stycznia 1947 w Poznaniu. Tam też ukończył szkołę podstawową i średnią oraz Wyższe Seminarium Duchowne, po czym 24 maja 1973 ówczesny metropolita poznański abp Antoni Baraniak udzielił mu święceń kapłańskich. Następnie przez 15 lat pracował duszpastersko w różnych parafiach swej archidiecezji, z przerwą na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, gdy pogłębiał studia teologiczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

W 1988 wyjechał jako kapłan diecezjalny do pracy w Brazylii. Najpierw 10 lat działał jako misjonarz w archidiecezji Diamantina (stan Mato Grosso w południowo-wschodniej części kraju) – był tam wykładowcą, dyrektorem studiów, a w końcu rektorem miejscowego seminarium duchownego. W 1999 przeniósł się do archidiecezji Palmas w środkowej Brazylii. Pracował tam jako wikary i w różnych strukturach diecezjalnych.
« 1 »