nasze media MGN 07/2024

kai/p

dodane 22.05.2009 09:46

III Dni Jana Pawła II w Moskwie


17 i 18 maja odbywały się w Moskwie już po raz trzeci Dni Jana Pawła II. Podobnie jak poprzednie, przygotowało je rosyjskie stowarzyszenie noszące imię papieża Polaka.
W tym roku rozpoczęła je konferencja na temat „Słowo Jana Pawła II – odpowiedź na wyzwania epoki”. Sesję poprzedziło wystąpienie abp. Antonio Menniniego, przedstawiciela Stolicy Apostolskiej w Rosji, który przekazał uczestnikom pozdrowienia i błogosławieństwo od Benedykta XVI. „W obliczu wyzwań współczesnego świata niech jasna postać Ojca Świętego Jana Pawła II, jego przykład osobisty i bogate dziedzictwo duchowe, pomagają nam lepiej uświadomić sobie misję, powierzoną każdemu chrześcijaninowi, aby otaczający nas świat stawał się coraz bardziej ludzki i aby świadczyć o prawdziwej nadziei!” – powiedział dyplomata papieski.

Prezes Stowarzyszenia Jana Pawła II Igor Baranow przytoczył słowa Ojca Świętego o tym, że „nadzieja chrześcijańska przekracza granice czasu” i podkreślił, że tematy, do których odwołuje się w książce „Pamięć i tożsamość” Jan Paweł II są niezwykle aktualne również dla Rosjan.

Po konferencji w stołecznej katedrze Niepokalanego Poczęcia odbył się koncert organowy poświęcony zmarłemu 4 lata temu papieżowi. 18 maja, w dniu jego 89. urodzin, wspólnie z Instytutem Polskim po raz pierwszy w Rosji odbył się pokaz nowego filmu o Janie Pawle II „Świadectwo” (produkcja polsko-włoska, 2008 r.).

« 1 »