nasze media Najnowszy numer MGN 04/2023

Radio Watykańskie/k

dodane 05.01.2009 09:32

Rozpoczęły się obchody Międzynarodowego Roku Astronomii

Rozpoczęły się obchody Międzynarodowego Roku Astronomii, ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

„Myślę, że dla Kościoła jest to z jednej strony doskonała okazja, by lepiej ukazać swe zaangażowanie na rzecz nauk, zwłaszcza astronomii – powiedział Radiu Watykańskiemu o. José Gabriel Funes SJ dyrektor watykańskiego obserwatorium astronomicznego. – Równocześnie pozwala to mówić o sprawach bardziej duszpasterskich czy religijnych. Kontemplowanie piękna Wszechświata daje nam bowiem lepiej zrozumieć piękno Stwórcy. Sądzę, że astronomia może przybliżyć do wiary. Wiemy dziś, że żyjemy na niewielkiej planecie krążącej wokół Słońca, które jest najbliższą nam gwiazdą, we Wszechświecie złożonym ze stu miliardów galaktyk. Ta wiedza o miejscu, jakie zajmuje w nim Ziemia, pozwala nam lepiej pojąć naszą kruchość i zależność od Stwórcy. Kościół, który zawsze popierał rozwój astronomii, do dziś często oskarżany jest o zacofanie. Po części mogło to być spowodowane tzw. «sprawą Galileusza». Brak też może jednak było z naszej strony odpowiedniej informacji o całym zaangażowaniu Kościoła na rzecz nauki i o tym, jak historycznie wiele nauk u swych początków związanych było z Kościołem”.

« 1 »