nasze media MGN 07/2024

Radio Watykańskie/k

dodane 29.09.2008 09:40

Beatyfikacja ks. Michała Sopoćki - spowiednika siostry Faustyny

Ks. Michał Sopoćko, krzewiciel kultu Bożego Miłosierdzia i spowiednik siostry Faustyny, został wyniesiony do chwały ołtarzy.

Beatyfikacji w imieniu Papieża przewodniczył w Białymstoku abp Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Liturgię sprawowano na placu przed sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie pochowany jest ks. Michał Sopoćko.

Wzięło w niej udział ok. 80 tys. wiernych z Polski i zagranicy. Na uroczystość przybyli kardynałowie, arcybiskupi, biskupi i kapłani z Polski, Litwy, Białorusi, Włoch, m.in. prymas Polski kard. Józef Glemp, metropolita wileński kard. Audrys Juozas Bačkis, metropolita mińsko-mohylewski Tadeusz Kondrusiewicz, prawosławny arcybiskup Jakub.

Dekret Benedykta XVI, ogłaszający wyniesienie sługi Bożego do chwały ołtarzy, odczytał prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, abp Angelo Amato:

„Kościół wyniósł dziś do chwały ołtarzy pokornego kapłana, którym Opatrzność posłużyła się, by niezmienna prawda o Miłosierdziu Bożym dotarła w sposób szczególny do umysłów i serc ludzi dwudziestego wieku – mówił kaznodzieja. – Ten wiek – a przecież nosimy o nim żywą pamięć – naznaczony był w sposób szczególny okrutnymi systemami totalitarnymi, usiłującymi pozbawić człowieka nadziei, odzierającymi go z godności, skazującymi na poczucie bezsensu i rozpaczy. Pośród wszystkich mroków, codziennego zmagania się ze złem i trudnych doświadczeń towarzyszących człowiekowi od zarania jego życia na ziemi, potrzebny był promień światła i nadziei. Tym promieniem było dobitne przypomnienie prawdy, że nasz los jest w ręku miłosiernego Boga”.

„Święci nie przemijają. Znałem ks. Sopoćkę z moich czasów seminaryjnych. Moim zdaniem nie wyróżniał się on niczym szczególnym, bo cechą świętości jest właśnie normalność, wierne spełnianie swoich zadań, obowiązków" powiedział o Błogosławionym , ks. inf. Stanisław Strzelecki.

"Ks. Sopoćko może być dla nas wszystkich wzorem wielkiej ufności w Boże Miłosierdzie do tego stopnia, żeby nigdy nie tracić nadziei, żeby nawet w największych trudnościach ufać i wierzyć, że Bóg jest miłosierny, że Bóg jest obok nas" - powiedział ks. prał. Krzysztof Nitkiewicz, postulator procesu beatyfikacyjnego ks. Sopoćki.

« 1 »