nasze media MGN 07/2024

Radio Watykańskie/k

dodane 22.07.2008 13:07

Spotkanie papieża z wolontariuszami ŚDM

„Obdarzeni mocą Ducha, idźcie odnawiać oblicze Ziemi!” – misyjne rozesłanie młodych na zakończenie Światowego Dnia Młodzieży Papież powtórzył wobec tych, którzy w decydującej mierze odpowiadali za przebieg spotkania.

Przed opuszczeniem Australii Benedykt XVI chciał jeszcze podziękować kilkunastu tysiącom wolontariuszy, których ofiarna praca znacznie ułatwiła organizację tego wydarzenia.

Mimo że był to normalny dzień pracy, 8 tys. z nich radośnie pozdrawiało Papieża w sydnejskim parku Domain, przy Królewskich Ogrodach Botanicznych.

Niektórzy poświęcili przygotowaniom cały rok – powiedział odpowiedzialny za organizację bp Anthony Fisher, uznając Dni Młodzieży za „nowy początek dla Kościoła w Australii”.

Miniony tydzień był wspaniałym doświadczeniem, gdyż byliśmy naocznymi świadkami radości, którą tak liczne tysiące młodych czerpią z wiary – powiedział w słowie do wolontariuszy Benedykt XVI.

„Dzięki waszym wysiłkom Duch mógł zstąpić w mocy, ustanawiając więzi jedności i przyjaźni między młodymi ludźmi z tak bardzo różnych środowisk, rozpalając na nowo ich miłość do Chrystusa i Jego Kościoła. W ogromnych rzeszach, które zgromadziły się tutaj, w Sydney, ujrzeliśmy żywy znak jedności w wielości Kościoła powszechnego, wizję w miniaturze rodziny ludzkiej takiej, jakiej pragniemy. Oby mocą Ducha młodzi ludzie mogli tę wizję urzeczywistnić w świecie jutra. Modlę się, byście wy również, odjeżdżając, zabrali ze sobą wiele cennych wspomnień i duchowych natchnień i powrócili do swych domów i rodzin z nowym zapałem do głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Obdarzeni mocą Ducha, idźcie teraz odnawiać oblicze Ziemi!”.

« 1 »