nasze media MGN 07/2024

Radio Watykańskie/k

dodane 17.07.2008 08:53

W Sydney rozpoczęły się katechezy dla młodych.

Środa była dla uczestników światowego spotkania młodzieży pierwszym dniem katechez. Prowadzącym je biskupom organizatorzy wyznaczyli na dziś temat: „Wezwani do życia w Duchu Świętym”.

Po przedpołudniowej modlitwie ponad 200 tys. uczestników korzysta z bogatej oferty festiwalu młodych.

Aby ułatwić młodym udział w katechezach, najczęściej odbywają się one w miejscach zakwaterowania. (...)

Katechezy rozpoczyna śpiew i przedstawienie grup. Każde z miejsc ma swoją grupę animacyjną. Kierujący jedną z nich ks. Paweł Tomoń z Rzeszowa uważa, że tematy katechez nie są łatwe: „Nasza praca polega najpierw na zawiązaniu wspólnoty: żeby ludzie się zobaczyli, poznali. Drugie zadanie to stworzyć klimat modlitwy: radość, ale również spokój, który towarzyszy słuchaniu. Trzecie: centralnym spotkaniem każdego dnia jest Eucharystia, a więc przygotowanie Mszy św., liturgii, śpiewu i całej oprawy muzycznej”.

Dla polskich grup katechezy głoszą biskupi: Jerzy Mazur, Jan Tyrawa, Józef Guzdek, Ireneusz Pękalski oraz Henryk Tomasik.

„Te dni są doświadczeniem pewnego niepokoju: jak mówić teraz do młodzieży, jak mówić o trudnych prawdach wiary – tak, żeby to nie było tylko teoretyczne, aby możliwy był pełny przekaz prawd wiary, a równocześnie żeby było to przede wszystkim działanie Boże w ludzkich sercach, które zaowocuje konkretnymi postawami, świadectwem życia” – powiedział Radiu Watykańskiemu bp Tomasik.(...)

Polskie grupy spotykają się na katechezach w pięciu wyznaczonych kościołach.
« 1 »