nasze media MGN 07/2024

KAI/k

dodane 19.06.2008 09:20

Nowe tłumaczenie Apokalipsy św. Jana

Prosty, jasny język, nowoczesne ilustracje pobudzające do refleksji – tak scharakteryzować można nowe, ekskluzywne wydanie Apokalipsy św. Jana, która ukazało się w Wydawnictwie Świętego Wojciecha.

Autorem przekładu z języka greckiego jest ks. prof. Jan Kanty Pytel z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.(...) Autorem ilustracji jest Grzegorz Bednarski. artysta który do dziś tworzy nowe obrazy związane z tą tematyką.

„Uważam, że Apokalipsa to najciekawsza Księga Biblii” – powiedział autor przekładu, ks. prof. Pytel. Podkreślił, że Apokalipsę można nazwać „nową Księgą Wyjścia” – ukazuje ona Kościół w drodze do nowej Ziemi Obiecanej.

„Starałem się, by przekład oprócz tego że wierny, był również zrozumiały, jasny, by nie odstraszał czytelnika” – zaznaczył ks. Pytel.

Podkreślił, że w porównaniu z istniejącymi obecnie 44 przekładami apokalipsy starał się jeszcze bardziej niuansować słownictwo, oddawać muzykę tekstu, tak by był on możliwy do śpiewania, czy recytowania.

„W związku z tym, np. unikałem imiesłowów, których dużo w Apokalipsie, a zdania zbyt długie dzieliłem na krótsze” – wyjaśnił. „Nie jest to przekład dosłowny, jak np. ks. prof. Augustyna Jankowskiego, ale jest to przekład wierny” – podkreślił.(...)

Apokalipsa oprócz ilustracji zawiera zwięzłe wprowadzenie do lektury tekstu oraz komentarz teologiczny autorstwa ks. prof. Jana Kantego Pytla.

To nowe specjalne wydanie związana jest ze 110. rocznicą istnienia Wydawnictwa Świętego Wojciecha.

« 1 »