nasze media Najnowszy numer MGN 06/2023

KAI/k

dodane 11.03.2008 11:00

Wybory Wielkiego Mistrza Zakonu Kawalerów Maltańskich

Po miesiącu od śmierci Wielkiego Mistrza, fra Andrew Bertie, w siedzibie Zakonu Kawalerów Maltańskich na Awentynie rozpoczynają się wybory następcy.

W wyborze 79 Wielkiego Mistrza udział wezmą przedstawiciele prioratów i stowarzyszeń z całego świata. Głosowanie odbędzie się w kaplicy Piranesiego, w której ustawiono kabiny do głosowania.

Kandydatów jest pięćdziesięciu.(...) Wyborcy zobowiązani są do zachowania tajemnicy przebiegu głosowania, o którego wyniku pierwszy poinformowany zostanie papież.

Zakon Kawalerów Maltańskich jest najstarszym zakonem rycerskim i jedną z najstarszych organizacji cywilizacji łacińskiej. Wywodzi się ze wspólnoty mniszej, która w Jerozolimie około 1048 r. utworzyła szpital i przytułek dla pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej. Działalność szpitalnicza i dobroczynna na rzecz chorych stała się nieprzerwanie obszarem działania Zakonu przez następne 900 lat.

Późniejsze wstąpienie w szeregi wspólnoty rycerzy uczestniczących w wyprawach krzyżowych oraz konieczność obrony powstającego Królestwa Jerozolimskiego przed muzułmanami przyczyniły się do rozwoju także zbrojnej funkcji Zakonu.

Jego dewizą stały się słowa: "Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum" (Obrona wiary i służba ubogim). Realizowane jest to poprzez charytatywną pracę Kawalerów i Dam Zakonu na płaszczyźnie pomocy humanitarnej, medycznej i innych działań społecznych. Działalność ta prowadzona jest obecnie w ponad 110 krajach.

Pierwotnie wspólnotę nazywano Rycerzami Św. Jana od imienia patrona - Św. Jana Jerozolimskiego. Następne nazwy - Zakon Rodyjski, a potem Maltański - brały się od terytoriów jakimi dysponowali w swojej historii. Obecna, pełna nazwa jest następująca: Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników św. Jana z Jerozolimy, z Rodos i z Malty. Powszechnie jednak używa się nazwy Zakon Maltański.

« 1 »