nasze media Najnowszy numer MGN 06/2023

KAI/k

dodane 29.02.2008 10:24

Wręczono Nagrody im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty

Lekarz Peter Piot i ambasador Mark Dybul zostali pierwszymi laureatami Międzynarodowej Nagrody im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty. Ustanowiła ją Komisja Episkopatu Indii ds. Zdrowia dla osób szczególnie zasłużonych w walce z AIDS.

Kard. Telesphore Toppo z Rańczi podkreślił, że ci, którzy cierpią na tę straszną chorobę, są „jak Chrystus na krzyżu, od którego nie można odwracać się plecami”.

Obaj laureaci znali osobiście patronkę nagrody, która wielokrotnie zwracała uwagę na pilną potrzebę leczenia chorych. P. Piot jest dyrektorem wykonawczym Agencji Narodów Zjednoczonych ds. pomocy chorym na AIDS – UNAIDS, a M. Dybul – koordynatorem walki z wirusem HIV w Stanach Zjednoczonych.

Komisja, nagradzając ich, określiła ich mianem „pionierów” w zakresie uwrażliwiania opinii publicznej na potrzeby i problemy chorych na AIDS.

Sekretarz Komisji Konferencji Biskupów Katolickich Indii ds. Zdrowia ks. Alex Vadakunthala wyjaśnił ze swej strony, że wyróżnienie to ustanowiono, „aby nagrodzić tych, którzy okazują to samo oddanie sprawom ludzkim, które zawsze charakteryzowało błogosławioną Teresę”.

Kard. Toppo, przypominając postać założycielki misjonarek miłości, powiedział, że „było w niej obecne rzadkie połączenie wiary i poświęcenia w służbie człowieka, co pokazuje nam jej umiłowanie najuboższych z biednych”. (...)

« 1 »