nasze media Najnowszy numer MGN 03/2024

(1853-1890)

dodane 29.08.2007 14:42

I Ogólnopolski konkurs literacki im. Ks. Jana Twardowskiego „Radość tworzenia – Sokolniki 2007”

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Sokolnikach, Parafia Św. Rodziny w Trześni oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Trześń zapraszają do wzięcia udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Literackim Amatorów im. ks. Jana Twardowskiego „Radość Tworzenia – Sokolniki 2007”.

Cele konkursu:
a) Odkrywanie i promowanie młodych twórców poezji i literatury.
b) Propagowanie kultury słowa oraz oryginalności widzenia świata, a także środowiska lokalnego przez młodych poetów XXI wieku.

NAGRODA GŁÓWNA:
Oryginalne oprogramowanie Microsoft Office 2007 oraz nagrody książkowe

Założenia konkursu:
a) Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach uczniów klas II-VI Szkół Podstawowych:
-kategoria I – prace zawierające poezję
-kategoria II – prace literackie

b) Na konkurs należy nadesłać do trzech nigdzie wcześniej nie publikowanych utworów w 3 egzemplarzach (tylko prace autorskie, własna twórczość), zawierających maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A4 albo jeszcze lepiej dyskietkę lub płytę CD zawierającą wspomniane prace) opatrzonych godłem (pseudonimem literackim).

Do wierszy należy dołączyć kopertę podpisaną tym samym godłem, w której należy umieścić kartkę z następującymi informacjami o autorze: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, numer telefonu domowego, komórkowego, mail oraz nazwę szkoły, do której uczęszcza. Koperta z tymi danymi powinna być zaklejona. Dane mogą być te zamieszczone także na nośniku multimedialnym(CD, dyskietka).
Dane tylko w Word formaty od 97 do 2003 i Word 2007 a także PDF i xps. Prace w formacie RTF i Open Office nie będą przyjmowane.

Wiersze należy nadesłać do dnia 1 GRUDNIA 2007 r. na adres:
Parafia Św. RODZINY w Trześni
ul. KOŚCIELNA 21,
39-432 Gorzyce
Tel./fax. +48 (15) 644 68 05
Z dopiskiem „Konkurs literacki".

lub drogą elektroniczną na adres: sokolnikikonkurs@hotmail.com

b) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 stycznia 2008 r.
c) O wygranej finaliści zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną.
d) Po terminie 1 grudnia pracę nie będą przyjmowane.

Więcej o koknursie:

« 1 »