nasze media Mały Gość 04/2024

RV/br. Marek, Taizé

dodane 22.08.2007 09:02

Na rowerach do Taize

Wakacje powoli dobiegają końca jednak w Taizé wciąż jeszcze tego nie widać. Bez przerwy przybywają kolejne grupy pragnące przeżyć rekolekcje w tej ekumenicznej wspólnocie. W tym tygodniu dotarło 3 tys. osób. Największe grupy narodowe przybyły z krańców Europy: Rumunii i z Portugalii.

Są Hiszpanie i Włosi, Niemcy i Francuzi, dwie grupy autokarowe młodych Ukraińców ze Lwowa i z Kijowa, grupa Białorusinów, Rosjanie, Czesi i Holendrzy, ale największe grupy narodowe w tym tygodniu przybyły z najdalszych krańców Europy: z Rumunii i z Portugalii.

19 sierpnia po południu dotarła też grupa młodych Polaków, którzy przyjechali do Taizé z Poznania na rowerach. Dołączyli oni do swych kolegów i koleżanek, którzy wcześniej dotarli dwoma autokarami.

W minionym tygodniu, w drugą rocznicę śmierci brata Rogera, Tazie odwiedzili również goście szczególni: ksiądz Johan Bonny z Papieskiej Rady d/s Popierania Jedności Chrześcijan oraz biskup Vlado Košić z Zagrzebia.

Biskup Vlado z wielkim oddaniem i serdecznością pomagał braciom Wspólnoty w przygotowaniach do Europejskiego Spotkania Młodych, które w ubiegłym roku odbyło się właśnie w Zagrzebiu.

W tym roku młodzi ludzie otrzymują w Taizé zaproszenie na trzydzieste spotkanie europejskie. Odbędzie się ono pod koniec roku w Genewie, w mieście bliskim bratu Rogerowi i pierwszym barciom Wspólnoty, którzy tam zaczynali życie wspólnotowe w oczekiwaniu na zakończenie wojny.

Przygotowania do spotkania w Genewie już trwają. Angażują się w nie wszystkie Kościoły. Ich zwierzchnicy odwiedzili także tego lata Taizé.


« 1 »