nasze media MGN 07/2024

IAR/k

dodane 25.06.2007 08:26

Remont watykańskiej biblioteki

Mimo próśb, a nawet protestów naukowców z całego świata, Watykan nie zrezygnował z zamknięcia na trzy lata swej wspaniałej biblioteki, której siedziba wymaga poważnego remontu.

Biblioteka posiada najcenniejsze na świecie zbiory manuskryptów, inkunabułów i rycin.

Największe skarby biblioteki to m. in. papirus z fragmentami ewangelii świętych Łukasza i Jana z III wieku po Chrystusie, listy Marcina Lutra i Biblia Gutenberga, pierwsza drukowana księga w historii.

Skarby te wraz z innymi bezcennymi rękopisami, których jest w Watykanie 75 tysięcy oraz księgami, których liczba przekroczyła już półtora miliona, trafią do pancernych skrzyń i nikt przez najbliższe trzy lata ich nie zobaczy.

Dlatego w ostatnich dniach przed zamknięciem w bibliotece panuje wyjątkowy ruch. Dla naukowców, którzy ostatni raz chcą rzucić okiem na niezbędne im do pracy pozycje, ustawiono w czytelni dodatkowe stoły.

Po 16 lipca pozostaną im już tylko mikrofilmy.

« 1 »