nasze media MGN 07/2024

KAI/k

dodane 14.06.2007 09:42

Coraz mniej jezuitów

Spada liczba członków Towarzystwa Jezusowego .

Z danych ogłoszonych przez kurię generalną zakonu wynika, że 1 stycznia br. było na świecie 19 216, jezuitów, z tego 13 491 kapłanów, czyli o 364 mniej niż 12 miesięcy wcześniej.

W 2006 wstąpiło do towarzystwa 486 mężczyzn, zmarło 472, a 378 opuściło je.

1 stycznia 2007 r. średnia wieku jezuitów wynosiła 57,34 lat, a dokładnie 63,40 lat wśród kapłanów i 65,54 wśród braci.

« 1 »