nasze media Mały Gość 04/2024

KAI/k

dodane 26.04.2007 14:25

Jak to jest z powołaniami

W niedzielę 29 kwietnia obchodzony będzie Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Z tej okazji Benedykt XVI wydał orędzie pt. "Powołanie w służbie wspólnoty Kościoła".

Polska uważana jest za "zagłębie" powołań duchownych i do życia konsekrowanego. Według danych z listopada 2006 r. w wyższych diecezjalnych seminariach duchownych kształci się 4612 kleryków, z czego 1029 na pierwszym roku studiów. W męskich zgromadzeniach zakonnych w postulacie jest 286 osób, w nowicjacie 511, natomiast w zgromadzeniach żeńskich jest 517 postulantek i 642 nowicjuszki.

W skali świata - w 2005 roku na 100 kandydatów do kapłaństwa: 32 było Amerykanami, 26 -Azjatami, 21 Afrykańczykami, 20 - Europejczykami a 1 pochodził z Oceanii - wynika z danych Papieskiego Dzieła Powołań Kapłańskich Stolicy Apostolskiej.

Liczba księży, zarówno diecezjalnych jak i zakonnych, wzrosła o 0,13 proc. w latach 2005-2006 z 405891 do 406411. Widoczne jest jednak zróżnicowanie liczebności księży w poszczególnych regionach świata. O ile wyraźny jest wzrost liczby duchownych w Azji (o 3,8 proc) i Afryce (o 3,55 proc) to w Europie i Ameryce liczba duchownych zmalała o ok. 0,5 proc. Również w Oceanii o 1,8 proc. jest mniej księży niż jeszcze rok wcześniej.

« 1 »