nasze media Najnowszy numer MGN 02/2023

KAI/k

dodane 29.01.2007 09:08

Nowy prawosławny biskup

Nowym biskupem Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, wybrano 32-letniego mnicha ojca Jerzego Pańkowskiepo. Uroczystość miała miejsce 28 stycznia w warszawskiej katedrze św. Marii Magdaleny.

Uroczystość zaczęła się od trzykrotnego wyznania wiary. - Wzywam wszystkich do modlitwy do Boga, aby On, tak jak kiedyś na Apostołów, zesłał Ducha Świętego na nowego biskupa Kościoła Bożego i obdarował go obfitymi darami. Aby mógł z pokorą służyć Chrystusowi, Jego Cerkwi i drugiemu człowiekowi - apelował przed liturgią metropolita warszawski Sawa, który przewodniczył celebracji.

Później, już w trakcie Eucharystii odbył się obrzęd nałożenia rąk przez polskich i zagranicznych biskupów. Abp Sawa zapytał trzykrotnie wiernych zgromadzonych w cerkwi: czy o. Jerzy Pańkowski jest godzien godności biskupiej. Wierni oraz chór za każdym razem odpowiedzieli: "Jest godzien", po czym metropolita dokonał wyświęcenia.

Na koniec bp Jerzy otrzymał pastorał - znak władzy biskupiej. (...)

Zwierzchnik polskiego prawosławia zna bp. Jerzego od dzieciństwa. - Już jako młodzieniec zdecydował się wstąpić na drogę życia mniszego - wspominał. - Teraz twoim obowiązkiem jest nieustannie przekazywać wiernym dary Ducha Świętego - podkreślił metropolita. - Masz też uczyć i pasterzować, wspierając się o swój biskupi pastorał, który przypomina o zachowywaniu porządku. Pamiętaj, że biskup nie ma życia osobistego. Bowiem jesteś zobowiązany całym sobą głosić naukę Chrystusa.

- Władyko (biskupie), cokolwiek byś nie czynił, czyń z wiarą, miłością, skromnością, odpowiedzialnością i bojaźnią Bożą. To są cnoty, których dziś brakuje światu, a także i ludziom Cerkwi - podkreślił metropolita podczas błogosławieństwa dla nowego biskupa. - Zgodnie z zaleceniami Apostoła Pawła niechaj nikt cię nie lekceważy z powodu twojego młodego wieku. (...)

W uroczystościach wzięli udział również przedstawiciele rządu oraz ambasadorowie krajów, w których prawosławie jest większościowym wyznaniem.

« 1 »