nasze media Mały Gość 06/2024

KAI/k

dodane 23.10.2006 10:48

Polski biskup na Ukrainie

Ks. Jan Niemiec, kapłan diecezji rzeszowskiej, został mianowany przez Benedykta XVI, 21 października, biskupem pomocniczym na Ukrainie.

Nowy biskup urodził się 14 marca 1958 w Rzeszowie. Ma za sobą studia w miejscowej Wyższej Szkole Pedagogicznej, po której ukończeniu wstąpił do seminarium duchownego.

Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1987, po czym pracował duszpastersko. W 1992 wyjechał wraz z grupą księży swej diecezji do pracy duszpasterskiej w świeżo odrodzonej diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie.
(...)

Swój pobyt na Ukrainie uważa za "cudowny czas i cudowne doświadczenie zetknięcia z ludźmi i Kościołem, który był prześladowany i cierpiący, ale pozostał bardzo wiernym Chrystusowi, bardzo świeżym i pełnym otwarcia na kapłana i Ewangelię".

Za hasło swej posługi biskupiej ks. Niemiec chce obrać zawołanie swego patrona, Jana Chrzciciela: "Ecce Agnus Dei" - oto Baranek Boży. "Jest to wskazanie na Chrystusa, który gładzi grzechy świata" - wyjaśnił nowy biskup.

Ks. Jan Niemiec jest drugim polskim kapłanem, mianowanym przez Benedykta XVI biskupem poza granicami kraju. Pierwszym był ks. Krzysztof Białasik, werbista, którego Ojciec Święty powołał 30 czerwca ub.r. na biskupa boliwijskiej diecezji Oruro.

« 1 »