nasze media Mały Gość 06/2024

Życie Warszawy/a.

dodane 05.10.2006 10:49

Pielgrzymka szkół Jana Pawła II

Ponad 14 tys. uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych oraz ich nauczycieli i dyrektorów przybyło do częstochowskiego sanktuarium z doroczną pielgrzymką szkół, których patronem jest papież Jan Paweł II - poinformowało biuro prasowe Jasnej Góry.
Uczniowie placówek zrzeszonych w Rodzinie Szkół im. Jana Pawła II spotykają się na Jasnej Górze od sześciu lat. Tegoroczna ich pielgrzymka była drugą po śmierci papieża.

Duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, bp Zygmunt Zimowski z Radomia podziękował w homilii młodym ludziom za ich wrażliwość i otwartość, a także za przywiezioną żywność, którą z okazji Dnia Papieskiego - 15 października - częstochowska Caritas przekaże potrzebującym.

- Cieszę się ogromnie, że przyszliście nie tylko z głębokimi sercami otwartymi na drugiego człowieka, ale przynieśliście konkretne dary, aby pomóc tym, którzy są w potrzebie. Tak moi kochani trzeba, bo świat dzisiejszy jakże bardzo potrzebuje otwartości ludzkiego serca - podkreślił bp Zimowski.

- Chciejcie dzielić się chlebem, ale chciejcie dzielić się również niebem. (...) Obyśmy podjęli ogromny wysiłek pracy nad ukształtowaniem w nas serc wrażliwych na dobro, serc cnotliwych, serc prawych, wytrwałych w dążeniach do ideałów, serc bohaterskich - na wzór waszego patrona Jana Pawła II - zaapelował do młodzieży.

Podczas mszy młodzież złożyła na ołtarzu duży bochen chleba z herbem papieskim, symbolizujący wszystkie dary zebrane tego dnia na Jasnej Górze dla potrzebujących. Ks. Andrzej Stępień z Caritas archidiecezji częstochowskiej oszacował, że tego dnia zebrano ok. 15-20 ton żywności.

- Jan Paweł II apelował do nas o nową wyobraźnię miłosierdzia. Ci młodzi podejmując to, odkrywają nowy wymiar miłosierdzia właśnie w sposób dla siebie charakterystyczny, że dzielą się tym co mają. To piękna akcja i wspaniale, że zaczyna się od młodych - podkreślił ks. Stępień.

Na zakończenie przedpołudniowej mszy świętej odczytano Akt Zawierzenia Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Matce Bożej. Młodzież przesłała też okolicznościowy telegram do papieża Benedykta XVI.

Rodzina Szkół im. Jana Pawła II zrzesza w całej Polsce blisko 450 szkół, w których uczy się ok. 140 tys. dzieci i młodzieży. Szkoły noszące imię papieża zobowiązane są do prowadzenia działalności charytatywnej, organizują też ogólnopolskie konkursy - przede wszystkim wiedzy o życiu i nauce Jana Pawła

« 1 »