nasze media MGN 05/2024
dodane 25.04.2024 13:30

Zatrzymaj się nad Bożym Słowem

5. Niedziela Wielkanocna, 28.04.2024

Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity (Ewangelia: J 15,1-8)

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”.

Gdybym zapytał, jaki jest Twój ulubiony owoc, to co byś wybrał? Czy wiesz, gdzie się go uprawia i jak przebiega proces wegetacji? Owoc zazwyczaj wyrasta na drzewie lub krzewie i jest z nim złączony ogonkiem, przez który czerpie substancje odżywcze. Gdy owoc zostanie zerwany z drzewa lub krzewu, po jakimś czasie zacznie się psuć. Podobnie jest z nami. Jeśli oderwiemy się od Jezusa, nasze sumienie zacznie się psuć. Pojawią się kolejne grzechy, które będą prowadziły do duchowego rozkładu.

Trzymaj się Jezusa, trwaj w łasce uświęcającej. Pamiętaj o systematycznym korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania i już teraz zaplanuj datę najbliższej spowiedzi św.

6. Niedziela Wielkanocna, 5.05.2024

Przykazanie miłości (Ewangelia: J 15,9-17)

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywani sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

Często spotykam się z pytaniem: „Proszę księdza, kiedy pojawiła się myśl o kapłaństwie?”. Pragnienie zostania księdzem zrodziło się, gdy byłem dzieckiem. Bardzo chciałem dostać się do nieba i pomyślałem, że kapłaństwo jest do tego wspaniałą drogą. Wierzę, że Pan Bóg połączył w moim sercu pragnienie zbawienia i kapłaństwa. To wszystko pochodzi od Niego, bo On pragnie naszego szczęścia.

Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, aby zostać księdzem, czy myślałaś, by zostać siostra zakonną? Wyobraź sobie teraz, jak możesz wyglądać w sutannie lub w habicie, i pomyśl, ile dobra Pan Bóg może przez Ciebie uczynić.

Wniebowstąpienie Pańskie, 12.05.2024

Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga (Ewangelia: Mk 16,15-20)

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie”. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Niekiedy w internecie ludzie pytają: „Czy jeśli jestem dobrym człowiekiem, to dostanę się do nieba?”. Czy osoba, która jest bardzo miła, sumiennie wykonuje obowiązki w domu, szkole czy pracy, wpłaca pieniądze na chore dzieci, może dostać się do nieba? Niekoniecznie. Same dobre uczynki nas nie zbawią. Gdyby tak było, oznaczałoby to, że człowiek może własnymi siłami zbawić samego siebie, a Pan Bóg nie jest mu do niczego potrzebny. Jezus wyraźnie wskazał, że do zbawienia konieczna jest wiara. Co zatem z dobrymi uczynkami? Jedno trzeba łączyć z drugim, a człowiek, który dzięki wierze ma w sercu Boga, naturalnie będzie czynił wiele dobra. Dzisiaj zrób coś dobrego i wieczorem pomódl się o większą wiarę.

Zesłanie Ducha Świętego, 19.05.2024

Jezus daje Ducha Świętego (Ewangelia: J 20,19-23)

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: „Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzeki do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Czy masz w domu jakieś ważne dokumenty? Jeśli tak, to być może zauważyłeś na nich pieczęć urzędu i podpis. Pieczęć potwierdza rangę i ważność dokumentu.

W języku łacińskim bierzmowanie jest określone słowem confirmatio i znaczy „przypieczętowanie, potwierdzenie”. Podobne słowo mamy w języku angielskim: confirmation, które ma takie samo znaczenie. Bierzmowanie jest świadomym i dojrzałym przypieczętowaniem, potwierdzeniem wiary i chęci budowania bliskiej relacji z Panem Jezusem.

Rozwijaj w sobie dary, które otrzymałeś od Ducha Świętego na chrzcie i bierzmowaniu. Pomódl się dziś o większą wiarę słowami hymnu: „O Stworzycielu Duchu, przyjdź”.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..