nasze media Mały Gość 04/2024
dodane 21.03.2024 13:53

Najważniejszy w roku

W niedzielę „Hosanna!”. W piątek „Ukrzyżuj!”. Trzy dni później, wczesnym rankiem, zmartwychwstanie.

Niedzielą Palmową zaczyna się tydzień przypominający o najważniejszych wydarzeniach, które dokonały się dla naszego zbawienia. Nazywamy go Wielkim Tygodniem, choć trwa pięć dni. Wielki Czwartek to początek Świętego Triduum Paschalnego. Trzy święte dni, trzy wydarzenia, przez które idziemy z Jezusem. Jesteśmy przy Jego męce i śmierci, czuwamy przy Jego grobie i cieszymy się, że zmartwychwstał. Poznajcie te wydarzenia i wszystkie znaki oraz symbole, by dobrze w nich uczestniczyć. ☻

Święte Triduum Paschalne

Niedziela Palmowa

 

Uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Pięć dni przed ukrzyżowaniem.

Jezusa witały tłumy. Rzucali gałązki oliwne albo palmowe i wołali: „Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”. To wydarzenie opisali wszyscy czterej ewangeliści.

W kościele:

● Poświęcenie palm na początku Mszy św. W Polsce to najczęściej gałązki wierzbowe z baziami.

● Czytanie, często z podziałem na role, opisu męki Pana Jezusa.

● W liturgii obowiązuje czerwony kolor – ksiądz ubrany jest w czerwony ornat.

W domu:

● Poświęcone palmy można zatknąć na przykład za krzyż. Czasem z gałązek ludzie robią krzyżyki i umieszczają w ziemi w ogrodzie, na polu albo przed domem.

Dzień męki i śmierci Pana Jezusa

Zaczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej w czwartkowy wieczór (w czasach Pana Jezusa nowy dzień zaczynał się od wieczora, a nie od północy). To nawiązanie do ostatniej wieczerzy, jaką Jezus spożył ze swoimi uczniami. Ustanowił wtedy dwa sakramenty – Eucharystii i kapłaństwa. Podał uczniom chleb i powiedział: „To jest Ciało moje”. Potem podał wino, mówiąc: „To jest moja Krew” i dodał: „To  czyńcie na moją pamiątkę”. Te same gesty i słowa Pana Jezusa powtarzamy podczas każdej Mszy św.

W kościele:

● Puste tabernakulum i zgaszona wieczna lampka przypominają, że po wieczerzy Pan Jezus modlił się w Ogrodzie Oliwnym, Judasz, jeden z uczniów, zdradził i Jezus został aresztowany, a także że pozostali uczniowie Go opuścili.

● Na ołtarzu nie ma obrusa – to przypomina, że Jezusa odarto z szat, że Go poniżano.

● Najświętszy Sakrament jest przeniesiony do bocznej kaplicy, zwanej ciemnicą – to przypomina, że całą noc Jezus spędził w więzieniu.

● W ciemnicy trwa wieczorna adoracja Pana Jezusa – dziękujemy za to, że mimo lęku wypełnił wolę Ojca i chciał nas zbawić.

● W piątek rozważana jest Droga Krzyżowa, a po południu, podczas Liturgii Męki Pańskiej, słuchamy opisu męki Pana Jezusa i adorujemy krzyż, klękając przed nim i całując go.

W domu:

● Krzyż umieszczamy w najważniejszym miejscu w domu.

● W godzinie śmierci Pana Jezusa (15.00) możemy odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

● Pościmy (nie jemy mięsa i jemy mniej) oraz dbamy o ciszę w domu (nie słuchamy głośnej muzyki).

Dzień pogrzebu Pana Jezusa

Zaczyna się po piątkowej Liturgii Męki Pańskiej. Najświętszy Sakrament przenosi się do symbolicznego grobu, gdzie znajduje się figura przedstawiająca martwe ciało Jezusa. Przy grobie trwa adoracja przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, w wielu kościołach przez całą noc. Tego dnia nie ma Mszy Świętej. Pan Jezus nie żyje. Dlatego Wielka Sobota to dzień wielkiej ciszy.

W kościele:

● Monstrancja z Najświętszym Sakramentem przy Bożym grobie okryta jest welonem na znak, że umęczone ciało Pana Jezusa owinięto w płótna.

● Przez cały dzień trwa modlitwa w ciszy – adoracja Pana Jezusa.

W domu:

● Przygotowujemy do poświęcenia potrawy na stół wielkanocny.

● Zgodnie z tradycją można jeszcze pościć przez cały dzień.

● Dbamy o ciszę.

Dzień Zmartwychwstania Pana Jezusa

Późnym wieczorem w sobotę, po zachodzie słońca, zaczyna się Wigilia Paschalna, najważniejsza liturgia w ciągu roku.

W kościele:

● Poświęcenie ognia przed kościołem i zapalenie od niego świecy paschalnej – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego,

● Ciemny kościół rozświetlany jest stopniowo światłem paschału – wierni zapalają od niego swoje świece. Pięć czerwonych gwoździ na paschale to symbol ran Jezusa. Oprócz tego wypisane są na nim bieżący rok (np. 2024) i litery greckie, pierwsza A (alfa – początek) i ostatnia Ω (omega – koniec).

● Poświęcenie wody i odnowienie przyrzeczeń złożonych na chrzcie.

● Procesja rezurekcyjna, ogłaszająca światu, że Jezus zmartwychwstał.

● Trzy najważniejsze dni w roku kończą się nieszporami w Niedzielę Wielkanocną.

W domu:

● Uroczyste rodzinne śniadanie wielkanocne ze wspólną modlitwą przy domowym paschale – znaku Pana Jezusa Zmartwychwstałego.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..