nasze media Mały Gość 04/2024
dodane 19.01.2024 14:51

Zatrzymaj się nad Bożym Słowem

3. Niedziela zwykła, 21.01.2024

Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów (Ewangelia: Mk 1,14-20) Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim. Nowy rok skłania do wielu dobrych postaw. Masz jakieś postanowienia? Jak udaje Ci się je realizować? Proponuję, żebyś pomyślał o dwóch sprawach. Zanim się do nich odniesiemy, popatrz na Ewangelię. Jezus powołuje po dwóch, Szymona z Andrzejem i Jakuba z Janem. Pokazuje jak ważna jest wspólnota i relacja z innymi w głoszeniu Ewangelii. Pomyśl teraz o dwóch osobach: Twoim największym przyjacielu i wrogu. Co możesz w najbliższym tygodniu zrobić, żeby ta przyjaźń wzrastała i żeby ta niechęć była mniejsza? Może zacznij od modlitwy w ich intencji i jeśli możesz, wyślij im wiadomość, że się za nich pomodliłeś.

4. Niedziela zwykła, 28.01.2024

Jezus naucza jak ten, który ma władzę (Ewangelia: Mk 1,21-28) W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego! ” Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Mówi się, że „milczenie jest złotem, a mowa srebrem”. To przysłowie sprawdza się bardzo często. W tym tygodniu proponuję, żebyś odkrył ten złoty skarb. Postaraj się nie korzystać z telefonu po godz. 20.00. Wiem, że to może być trudne, a pokusa sprawdzenia powiadomień ogromna. Mocno wierzę, że z pomocą Pana Boga dasz radę. Ufam, że dzięki temu zło, które wtedy może do Ciebie dotrzeć, zostanie uciszone.

5. Niedziela zwykła, 4.02.2024

Jezus uzdrawia i wypędza złe duchy (Ewangelia: Mk 1,29-39) Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Wyobraź sobie, że zostałeś ministrem edukacji narodowej i masz podjąć decyzję, o której godzinie uczniowie będą rozpoczynać lekcje. Ciekawe, jaką porę byś wyznaczył. Czy pozwoliłbyś się im dobrze wyspać? O której godzinie chciałbyś rozpoczynać lekcje? Bez względu na to, o której wstajesz, pamiętaj, aby każdy dzień rozpoczynać modlitwą. Pan Jezus budził się wcześnie rano i dzień zaczynał od modlitwy. Pamiętaj o tym. Jeśli trudno modlić Ci się po przebudzeniu, to w tym tygodniu popracuj nad tym. Jeśli nie masz z tym problemu, to do porannego pacierza dodaj jeszcze jakąś modlitwę. Powodzenia!

6. Niedziela zwykła, 11.02.2024

Uzdrowienie trędowatego (Ewangelia: Mk 1,40-45) Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: „Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. „Mamo, tato, babciu, dziadku, nie uwierzycie, co się stało!!!” – Co takiego? – pytają. „Dostałem dziś szóstkę i dwie piątki!!!” Miałeś kiedyś podobną sytuację, w której swoją radością chciałeś podzielić się z całą rodziną? To naturalne, że naszymi sukcesami chcemy dzielić się z bliskimi. Tak na pewno uczynił uzdrowiony człowiek. Dziś zachęcam Cię, abyś podzielił się ze swoimi przyjaciółmi i znajomymi radością wiary. Udostępnij na swoim profilu lub podeślij im jakiś ewangelizacyjny filmik, grafikę, cytat z Biblii, który przybliży do Pana Jezusa.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..