nasze media Najnowszy numer MGN 10/2023

Przemysław Barszcz

|

MGN 07-08/2020

dodane 21.09.2020 12:00

Elektrownia doskonała

Nowych, ekologicznych źródeł energii poszukuje ludzkość, tymczasem przyroda już dawno stworzyła elektrownię doskonałą.

Coraz częściej energię pozyskuje się też z tak zwanych źródeł odnawialnych: wiatraków napędzanych wiatrem, energii wody spiętrzonej przez zapory i napędzającej prądotwórcze turbiny czy z baterii słonecznych. Źródła odnawialne mają tę zaletę, że wykorzystywane, nie wyczerpują się. Nie są to jednak źródła doskonałe.

O wiatraki produkujące prąd rozbijają się wędrujące ptaki i nietoperze, a zapory piętrzące wodę zmieniają lokalny klimat i zagradzają drogę rybom płynącym na tarliska. Nawet baterie słoneczne są mało wydajne, bo aby uzyskać potrzebną ilość energii, trzeba by chyba przykryć nimi świat. Tymczasem obserwacja przyrody wskazuje, że przyjazne przyrodzie i ludziom źródło energii mamy na wyciągnięcie ręki.

Życiodajny tlen

Najlepszą elektrownią dostarczającą energię całemu światu jest las. „Produktem ubocznym” wytwarzanej przez las energii są nie spaliny i dym, ale życiodajny tlen. Ta elektrownia jest też pięknym arcydziełem i środowiskiem życia niezliczonych stworzeń. Promieniowanie słoneczne docierające do powierzchni Ziemi w większości odbija się i rozprasza w przestrzeni kosmicznej. Z wyjątkiem dawki promieniowania, która dociera do liści roślin i jest przez nie wychwytywana. Liście wykorzystują zaledwie 2 procent energii słonecznej. Wystarcza to jednak, by utrzymać cały świat, łącznie z ludźmi.

Życiodajne słońce

W pierwszym etapie energia słoneczna napędza proces fotosyntezy, w którym zielone liście pochłaniają dwutlenek węgla i wydzielają tlen, produkując cukry potrzebne roślinom. Dzięki temu rosną one i produkują materię organiczną, stając się pożywieniem dla niektórych zwierząt roślinożernych. Tymi z kolei żywią się drapieżniki i tak dalej, i tak dalej… trwa nieprzerwany cykl produkcji i odtwarzania się.

Można powiedzieć, że promienie słońca, przechwycone przez rośliny, utrzymują miliony gatunków mieszkających na naszej planecie. A trzeba dodać, że oprócz drzew leśnych i roślin lądowych również mikroorganizmy mieszkające w oceanach mają swoją wielką rolę w przechwytywaniu energii słońca. Życiodajne drzewa Trudno o energię pozyskaną w bardziej przyjazny sposób. Magazynowanie energii słonecznej najlepiej widać na pniach drzew.

Mówiąc prościej, drzewa to gigantyczne akumulatory czy powerbanki naszej planety. Wycinając drzewa, pobieramy energię zamkniętą w tkankach drewna potężnych pni. Jeżeli robi się to dobrze, tak jak w polskich lasach, las cały czas rozwija się i żyje. Leśnicy wiedzą, które drzewo można lub nawet trzeba wyciąć, żeby las rósł zdrowo. W ten sposób staje się on źródłem odnawialnej energii. Nawet więcej – w polskich lasach dzięki temu, że wiemy, jak je użytkować, jak mądrze ciąć, mamy drewna coraz więcej.

Życiodajny las

Kiedyś pokrywały znacznie większą powierzchnię świata, ale nie zawsze mądrze z nich korzystano. Po tysiącleciach lasy wciąż są nam niezbędne. Dzisiaj umiemy z nich lepiej korzystać. Dlatego ważne, by było ich coraz więcej. W Polsce lasy to około 30 procent powierzchni naszego kraju. To sporo, ale nie wystarczająco. Według planów w ciągu trzydziestu lat ta powierzchnia, dzięki zalesianiu, zwiększy się o kolejne 3 procent.

To całkiem sporo, bo oznacza ponad 18 tysięcy kilometrów kwadratowych nowego lasu, który rośnie, rozwija się i gromadzi coraz więcej energii. Zalesianie więc i dobra gospodarka leśna to najlepsza inwestycja, jeśli myślimy o najbardziej nowoczesnym i najlepszym źródle energii.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..