nasze media Mały Gość 04/2024
dodane 21.11.2018 13:03

Odpowiedzi na pytania roratnie

Poniedziałek III tygodnia Adwentu

17 grudnia 2018 r.

Pytania:

1. Na czym polegała wierność Chiary? (Chiara ze wszystkich sił kochała Boga i wierzyła, że On wie lepiej).

2. Jak nazywały się dzieci Chiary? (Marysia, Dawid i Franio).

3. Dlaczego Chiara i Enrico swoje pierwsze chore dziecko nazwali Maria Grazia Letizia? (Maria – bo od Matki Bożej uczyli się, że dziecko nie należy do rodziców i wolno je zwrócić Bogu. Grazia, czyli łaska, bo wierzyli, że wszystko jest łaską. Letizia, czyli radość, bo podarowana na dziewięć miesięcy była ich wielką radością).

 

Sobota II tygodnia Adwentu

15 grudnia 2018 r.

Pytania:

1. Jakim owocem Ducha Świętego zadziwiali skazani na śmierć chłopcy z tzw. Poznańskiej Piątki? (Pokojem).

2. Co zrobili chłopcy przed wykonaniem wyroku śmierci? (Pisali listy do rodziny, każdy się wyspowiadał i przyjął Komunię).

3. Jak nazywają się chłopcy zwani bł. Poznańską Piątką? (Czesław Jóźwiak, Edward Kaźmierski, Franciszek Kęsy, Edward Klinik, Jarogniew Wojciechowski).

 

Piątek II tygodnia Adwentu

14 grudnia 2018 r.

Wspomnienie św. Jana od Krzyża

Pytania:

1. Co robiła Laura, kiedy dowiedziała się o grzechu swojej mamy? (Modliła się za nią).

2. O co Laura prosiła Pana Boga? (Żeby mama umiała żyć po Bożemu, żeby zabrał jej życie i dał siłę mamie).

3. Co powiedział Jan Paweł II podczas beatyfikacji Laury? (Że Laura uczy odważnej miłości Boga i wytrwałej modlitwy za rodziców i przyjaciół, szczególnie zagubionych na drodze do Boga).

 

Czwartek II tygodnia Adwentu

13 grudnia 2018 r.

Wspomnienie św. Łucji

Pytania:

1. Jakie owoce Ducha Świętego wymienia św. Paweł w Liście do Galatów? (Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność opanowanie).

2. Jaki warunek trzeba spełnić, żeby owocowały w nas dary Ducha Świętego?

(Trzeba słuchać Ducha Świętego, Jego natchnień, podpowiedzi, trzeba z Duchem Świętym współpracować).

3. Jaki owoc Ducha Świętego wypracował w sobie Matteo? (Dobroć).

 

Środa II tygodnia Adwentu

 

12 grudnia 2018 r.

Pytania:

1. Co to jest bojaźń Boża? (Nie strach, a wielki szacunek i miłość do wszechmogącego Boga).

2. Kogo zadziwili apostołowie Piotr i Jan pełni bojaźni Bożej? (Kapłanów i uczonych w Piśmie).

3. Jakie cechy Boga wymienia prorok Izajasz? (Bóg jest wieczny, mądry, jest Stwórcą).

 

Wtorek II tygodnia Adwentu

11 grudnia 2018 r.

Pytania:

1. Dlaczego Pan Bóg wybrał Dawida na króla? (Bo podobało Mu się jego serce).

2. Po czym poznać człowieka z darem pobożności? (Po tym, że żyje po Bożemu: przestrzega Bożych przykazań, przyjmuje sakramenty, słucha Pana Boga bardziej niż ludzi).

3. Od kiedy każdy chrześcijanin jest dzieckiem Boga? (Od chrztu świętego).

 

Poniedziałek II tygodnia Adwentu

10 grudnia 2018 r.

Pytania:

1. Jakiego daru potrzebował Gedeon? (Daru męstwa).

2. Jak Gedeon pokonał Madianitów? (Dobrym wywiadem i hałasem wywołanym dęciem w trąby i rozbijaniem dzbanów).

3. Co jest potrzebne ludziom, gdy Bóg stawia przed nimi zadania jakby ponad ich siły? (Zaufanie Bogu).

 

Piątek I tygodnia Adwentu

7 grudnia 2018 r.

Pytania:

1. Przez kogo Pan Bóg umacniał Mojżesza w drodze z Egiptu do Ziemi Obiecanej? (Przez swojego Ducha).

2. Jakiego daru potrzebował Mojżesz, kiedy prowadził Izraelitów? (Daru rady).

3. Dlaczego Pan Bóg kazał wybrać Mojżeszowi 70 ludzi? (Chciał im przekazać ducha Bożego, którego miał Mojżesz).

 

Czwartek I tygodnia Adwentu

6 grudnia 2018 r.

Pytania:

1. Jak nazywają się ludzie, przez których Bóg mówi do ludzi? (Prorocy).

2. Jaki dar otrzymał prorok Jeremiasz? (Dar umiejętności).

3. Dlaczego Jeremiasz cierpiał z powodu daru, jaki otrzymał od Boga? (Ponieważ ludzie nie chcieli słuchać prawdy, którą przekazywał im w imieniu Boga).

 

Środa I tygodnia Adwentu

5 grudnia 2018 r.

Pytania:

1. Dlaczego Sara śmiała się, kiedy Bóg obiecał, że urodzi syna? (Bo ona i jej mąż byli już starymi ludźmi).

2. Jak nazywał się syn Abrahama i Sary? (Izaak).

3. Do czego jest nam potrzebny dar rozumu? (By zrozumieć tajemnice Boga, Jego plan).

 

Wtorek I tygodnia Adwentu

4 grudnia 2018 r.

Pytania:

1. Który z proroków Starego Testamentu zapowiadał zstąpienie Ducha Bożego z Jego darami? (Izajasz).

2. Jaki dar otrzymał Józef Egipski? (Dar mądrości).

3. Jak Pan Bóg poprzez dar dany Józefowi wypełnił swój plan? (Izraelici zamieszkali w Egipcie, stali się wielkim narodem, stamtąd Bóg wyprowadził ich do Ziemi Obiecanej).

 

Poniedziałek I tygodnia Adwentu

3 grudnia 2018 r.

Pytania:

1. Co oznacza słowo „adwent”? (Przyjście, nadejście).

2. Co oznaczają słowa Rorate caeli desuper? (Spuśćcie rosę, niebiosa).

3. W jakich znakach dawał się poznać Duch Święty? (Płomienie, szum wiatru, gołębica).

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..