nasze media Najnowszy numer MGN 12/2022
dodane 22.12.2015 10:34

Messi, Neymar czy Ronaldo

Konkurs rozstrzygnięty. Nagrody przyznane :)

Po raz piąty Złotą Piłkę FIFA zdobył Lionel Messi.

Czytelnicy „Małego Gościa” głosowali podobnie jak trenerzy, kapitanowie drużyn narodowych i dziennikarze. Według Was najlepszym piłkarzem świata w 2015 roku był Messi. W naszym konkursie należało wybrać nazwisko piłkarza i podać krótkie uzasadnienie.

Gry FIFA16 otrzymują:

Karol Biłos z Królówki:

Myślę, że najlepszym piłkarzem świata jest Ekstra drybler, wyśmienity Strzelec. Mimo że osiągnął tak wiele, pozostał Sobą. Strzela gole I asystuje – więc Złotą Piłkę otrzymuje”.

Kacper Chowański z Rybnika:

Lionel Messi jest najlepszym piłkarzem spośród ludzi i najlepszym człowiekiem spośród piłkarzy”.

Marta Resiak z Niedźwiedzia:

Na złotą piłkę zasłużył Messi, jest to zawodnik, co nie zna agresji (...)”.

Stanisław Kraśkiewicz z Gdańska:

Powiem prosto z mostu: Jest mojego wzrostu (...)”.

Martyna Kościelna z Polkowic:

Mam sentyment do tego zawodnika - w jednym z meczów z udziałem tego piłkarza zrozumiałam w końcu dzięki bratu, co to jest spalony (i nie chodzi mi tu o kotlet). :)”

 

Gratulujemy!

Nagrody prześlemy pocztą.

 

Złote gole – przeczytaj artykuł.

 

Regulamin konkursu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Instytut Gość Media – redakcja „Małego Gościa Niedzielnego”.
 2. Adres organizatora: „Mały Gość Niedzielny”, ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice; konkurs@malygosc.pl.
 3. Data rozpoczęcia konkursu: 16.12.2015 r.
 4. Termin nadsyłania maili z wytypowanymi piłkarzami: do 10.01.2016 r.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Konkurs adresowany jest do czytelników miesięcznika „Mały Gość Niedzielny” i użytkowników serwisu internetowego malygosc.pl. Uczestnicy muszą spełnić wszystkie następujące warunki:

 1. W przypadku osoby niepełnoletniej udział w konkursie zgłasza opiekun prawny.
 2. Maila z imieniem i nazwiskiem piłkarza oraz uzasadnieniem wyboru należy przesłać na adres wskazany w „Postanowieniach ogólnych” pkt. 2.
 3. Uczestnicy nie mogą być pracownikami organizatora ani członkami rodzin pracowników organizatora.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach reklamowych i marketingowych.

III. ZASADY KONKURSU

 1. Udział w konkursie rozpoczyna się chwilą przesłania na adres wskazany w „Postanowieniach ogólnych” pkt. 2 maila z imieniem i nazwiskiem wytypowanego piłkarza oraz uzasadnieniem wyboru z pośród trzech sportowców: Lionel Messi, Christiano Ronaldo, Neymar Jr.
 2. Do maila muszą być dołączone następujące dane: imię i nazwisko nadawcy, imię i nazwisko opiekuna prawnego (w przypadku osoby niepełnoletniej), adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail
 3. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie i może zdobyć tylko jedną nagrodę.
 4. Pięciu z uczestników konkursu, którzy – według jury – najciekawiej uzasadnią swój wybór, otrzymają nagrodę w postaci gry FIFA 16 na PC
 5. Posiedzenie jury zwołuje jego przewodniczący.

V. JURY

W skład komisji konkursowej wchodzą redaktorzy redakcji miesięcznika „Mały Gość Niedzielny”:

 1. redaktor naczelna Gabriela Szulik – przewodnicząca;
 2. redaktor Adam Śliwa;
 3. redaktor Piotr Sacha.

VI. NAGRODY

 1. Organizator przyzna pięć równorzędnych nagród - grę FIFA 16 na PC
 2. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie malygosc.pl 11 stycznia 2016 r. Nazwiska lauretów konkursu i napisane przez nich uzasadnienia dotyczące wyboru piłkarzy zostaną opublikowane na stronie www.malygosc.pl i w papierowym wydaniu lutowego numeru „Małego Gościa Niedzielnego”. 
 3. Nagrody zostaną przesłane na adres podany w mailu.
 4. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe. Nie jest możliwe otrzymanie równowartości nagrody w gotówce.
 5. Nagrodzone treści uzasadniające wybór piłkarzy zostaną opublikowane na stronie malygosc.pl w terminie ustalonym przez organizatora.

VII. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie wiadomości e-mail, w której zamieszczone będą: imię i nazwisko piłkarza wraz z uzasadnieniem wyboru, dane osobowe: imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie, imię i nazwisko opiekuna prawnego (w przypadku osoby niepełnoletniej), adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo ich brak powoduje wykluczenie z konkursu.
 2. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na opublikowanie imienia i nazwiska oraz treści maila „konkursowego” oraz miejscowości na stronie malygosc.pl.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do:
  1. ustalenia zadań konkursowych,
  2. wyboru uczestników konkursu,
  3. wyłonienia zdobywców nagród na podstawie zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Spory odnoszące się do konkursu i z niego wynikające będą rozwiązywane przez organizatora konkursu.
 4. Wszelkie decyzje organizatora będą wiążące i ostateczne.
 5. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem prac konkursowych, nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę materiałów lub uszkodzenia powstałe nie z winy organizatora.
 6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
 7. Organizator ustanawia konto korespondencyjne: konkurs@malygosc.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z konkursem.
 8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników konkursu autorskich praw majątkowych osób trzecich.
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Najaktywniejsi użytkownicy

 • 1
  Anonymous
 • 2
  Alex
 • 3
  maryniakopec
  ostatnia aktywność: 07.01.2020
  łączna liczba komentarzy: 36
 • 4
  gr3
 • 5
  wojas004
  ostatnia aktywność: 15.09.2019
  łączna liczba komentarzy: 113

Najwyżej docenione