nasze media MGN 05/2024
dodane 02.07.2014 11:29

Państwa

Co jest potrzebne? Patyk lub kreda

Ilu graczy? od 4 do 8

Jak grać? Najlepszym miejscem do tej gry jest czarna ziemia lub mokry piasek, po którym można pisać patykiem. Można też grać na asfaltowym boisku, ale wtedy potrzebna będzie kreda. Jeśli mamy patyk, to połowa sukcesu. Najpierw rysujemy nim duży okrąg. Okrąg dzielimy równo, jak pizzę, na tyle części, ilu jest graczy. Każdy wybiera kraj, a jego nazwę zapisuje na swoim terytorium. Jeden z graczy staje w środku koła i zaczyna grę słowami „Raz i dwa, trzy i cztery, wywołuję wojnę przeciwko...”. Pozostali nasłuchują w pełnej gotowości i kiedy pada nazwa państwa, rozpoczynający grę rzuca patyk wysoko w górę. Uczestnicy rozbiegają się. Zatrzymują się dopiero wtedy, gdy gracz wywołanego kraju złapie patyk i krzyknie „stop!”. Teraz on mówi: „Wywołuje wojnę przeciwko…”. I najtrudniejsze zadanie. Musi oszacować, ile kroków należy zrobić, by znaleźć się jak najbliżej przeciwnika i dotknąć go patykiem. Kroki mogą być: słoniowe, zwykłe albo tip-topy długości jednej stopy. Na przykład: „osiem słoniowych, dwa zwykłe i trzy tip-topy”. Wszyscy liczą głośno kroki. Gracz zatrzymuje się i dokładnie z tego miejsca musi dotknąć patykiem kolegę. Jeśli mu się uda, może odkroić kawałek pokonanego państwa. A jeśli nie, to kolega odkrawa część jego terytorium. Co ważne, w chwili odkrawania, zwycięzca musi stać na swoim polu obiema nogami. Pokonany staje potem pośrodku koła i zaczyna się kolejna runda.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..