nasze media Najnowszy numer MGN 10/2022
dodane 12.03.2012 11:40

Konkurs recytatorski


REGULAMIN I EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO
KONKURSU RECYTATORSKIEGO LITERATURY SAKRALNEJ


I. Organizator

Zespół Szkół Społecznych im. Wspólnej Europy w Żorach

II. Patronat

honorowy: Śląski Kurator Oświaty
medialny:   Mały Gość Niedzielny

III. Cele konkursu

1.Zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką recytacji i kulturą słowa.
2.Motywowanie uczniów do poszerzania znajomości literatury i poezji sakralnej.
3.Doskonalenie pracy z tekstem jako narzędziem opisu języka i wyrażania
   własnych doznań artystycznych.
4.Przygotowanie do odbioru tekstu literackiego w zakresie analizy, interpretacji,
   wartościowania i oceny.
5.Doskonalenie dźwiękowej formy wypowiedzi.
6.Doskonalenie umiejętności wykazywania interpretacyjnych różnic w tekstach
    lirycznych i epickich.
7.Promocja osiągnięć uczniów szkół i placówek oświatowych.
8. Upowszechnienie wartości wśród młodych ludzi przez kontakt ze sztuką.


IV. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

1.W konkursie uczestniczą uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
2.Konkurs jest jednoetapowy.
3.Konkurs obejmuje uczniów w następujących kategoriach wiekowych:
- gimnazja
- szkoły ponadgimnazjalne
4.Uczestnik konkursu przygotowuje do prezentacji dwa utwory o tematyce
    sakralnej:
- utwór poetycki i  fragment prozy
5.Czas prezentacji jednego tekstu nie może przekroczyć 5 minut.
6.Podczas konkursu uczestnik prezentuje jeden z dwóch przygotowanych tekstów.
         7.Jury ma prawo poprosić uczestnika o zaprezentowanie drugiego utworu we
           fragmencie lub w całości. 
8.Jury, powołane przez organizatorów, nagradza miejscem punktowym po 3 uczestników     z każdej grupy wiekowej i przyznaje wyróżnienie.

V. Warunki uczestnictwa

1.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów i szkół
   ponadgimnazjalnych (z każdej szkoły może być zgłoszonych maksymalnie
   3 uczniów - recytatorów).
2.W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika, adres szkoły, tytuł
   recytowanego utworu, klasę oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
3.Nadesłanie zgłoszeń jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
   regulaminu. O przystąpieniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.

VI. Kryteria oceny

  1.Dobór tekstów do możliwości percepcyjnych recytatora.
  2.Interpretacja tekstu.
  3.Kultura słowa.
  4.Ogólny wyraz artystyczny, oryginalność, ekspresja.

Po zakończeniu konkursu dla osób chętnych odbędą się warsztaty aktorskie.

Laureatami zostają uczniowie, którzy w finale zajmują miejsca od 1-3 oraz możliwe                  2 wyróżnienia  w każdej grupie wiekowej.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Rodziców             i Nauczycieli Zespołu Szkół Społecznych oraz sponsorów zewnętrznych.

VII. Terminy

1. Nadesłanie zgłoszeń musi nastąpić do 19 marca 2012r.,
2. Finał konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się w Kinie Na Starówce w Żorach dnia 28 marca 2012r.


Zgłoszenia należy wysyłać na adres:

Zespół Szkół Społecznych im. Wspólnej Europy w Żorach
Ul. Fabryczna 10
44-240 Żory
Tel. / fax (032)43-45-549
lub email:  konkursrecytatorskizory@gmail.com

Osoby odpowiedzialne za konkurs:      

Magdalena Sojka
Renata Gałużna - Kula
Danuta Pisarek

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Najaktywniejsi użytkownicy

 • 1
  Anonymous
 • 2
  Alex
 • 3
  maryniakopec
  ostatnia aktywność: 07.01.2020
  łączna liczba komentarzy: 36
 • 4
  gr3
 • 5
  wojas004
  ostatnia aktywność: 15.09.2019
  łączna liczba komentarzy: 113

Najwyżej docenione