nasze media MGN 10/2020

III ADWENTU

dodane 09.12.2010 17:15

Niedziela - 12 grudnia

Jezus powiedział: „Błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”.(Mt 11,2-11) Jeśli masz wątpliwości co do Jezusa, zwróć się z nimi do Niego.


Czytanie pierwsze
Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić
Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje także skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe! Powiedzcie małodusznym: „Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, aby was zbawić”. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. I odkupieni przez Pana powrócą. Przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach. Osią-gną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie.
Iz 35,1-6a.10

Psalm responsoryjny
Refren:
Przybądź, o Panie, aby nas wybawić albo: Alleluja

Bóg dochowuje wierności na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
Chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność więźniów.
Refren
Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.
Refren
Ochrania sierotę i wdowę,
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki,
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.
Refren
Ps 146 (145) 7,8-9a,9bc-10
(R.: por. Iz 35,4)


Drugie czytanie
Przyjście Pana jest już bliskie
Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła

Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie.
Jk 5,7-10

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja:
Alleluja, alleluja, alleluja
Duch Pański nade mną,
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Iz 61,l

Ewangelia
Na Chrystusie spełniają się proroctwa
Słowa Ewangelii według św. Mateusza

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coś¬cie więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o któ­rym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w kró­lestwie niebieskim większy jest niż on”.
Mt 11,2-11

 • Najważniejsze Słowa - więcej:.
 • « 1 »
  oceń artykuł Pobieranie..

  Najaktywniejsi użytkownicy

  • 2
   kawa
  • 3
   Mikotka
   ostatnia aktywność: 03.04.2020
   łączna liczba komentarzy: 44
  • 4
   Nacixxx
   ostatnia aktywność: 28.01.2020
   łączna liczba komentarzy: 7
  • 5
   kociaczek

  Najwyżej docenione