nasze media Najnowszy numer MGN 02/2022

V WIELKANOCNA

dodane 29.04.2010 12:59

Niedziela - 2 maja

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem.(J 13,34) Pan Jezus nie mówi, że mamy się tolerować czy lubić, ale miłować tak, jak On nas umiłował. To coś więcej.


Pierwsze czytanie

Bóg działa przez ludzi
Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH

Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego. Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli.
Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali.
Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.
DZ 14,21-27

Psalm responsoryjny

REFREN:
Będę Cię sławił, Boże mój i Królu.
lub: Alleluja.

Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim,
co stworzył.
REFREN

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.
REFREN

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.
REFREN
PS 145(144),8-9.10-11.12-13AB(R.: POR. L)

Drugie czytanie

Bóg otrze wszelką łzę
Z KSIĘGI APOKALIPSY ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA

Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma.
I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nie¬ba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu:
„Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie »Bogiem z nimi«. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy prze¬minęły”.
I rzekł Siedzący na tronie: „Oto czynię wszystko nowe”.
AP 21,1-5A

Śpiew przed Ewangelią

AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja
Daję wam przykazanie nowe,
abyście się wzajemnie miłowali,
jak Ja was umiłowałem.
AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja
J 13, 34

Ewangelia

Przykazanie nowe
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANA

Po wyjściu Judasza z Wieczernika Jezus powiedział:
„Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi.
Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyś¬cie się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”.
J 13,31-33A.34.35

 • Najważniejsze Słowa - więcej:.
 • « 1 »
  oceń artykuł Pobieranie..

  Najaktywniejsi użytkownicy

  • 1
   Anonymous
  • 2
   Alex
  • 3
   maryniakopec
   ostatnia aktywność: 07.01.2020
   łączna liczba komentarzy: 36
  • 4
   gr3
  • 5
   wojas004
   ostatnia aktywność: 15.09.2019
   łączna liczba komentarzy: 113

  Najwyżej docenione