nasze media Najnowszy numer MGN 12/2023

XXVIII zwykła

dodane 08.10.2009 12:00

Niedziela - 11 października

Jezus rzekł im powtórnie: „Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność”.(Mk 10, 24) Bogactwo wolno mieć, ale nie wolno być bogaczem – bo kto jest tym, co posiada, razem z tym przepadnie.

Pierwsze czytanie

Mądrość to skarb najcenniejszy
Z KSIĘGI MĄDROŚCI

Modliłem się i dano mi zrozumienie,
przyzywałem i przyszedł na mnie duch mądrości.
Przeniosłem ją nad berła i trony
i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa.
Nie porównałem z nią drogich kamieni,
bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku,
a srebro przy niej ma wartość błota.
Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność
i wolałem mieć ją aniżeli światło,
bo nie zna snu blask od niej bijący.
A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra
i niezliczone bogactwa w jej ręku.
MDR 7,7–11

Psalm responsoryjny

REFREN:
Nasyć nas, Panie,
Twoim miłosierdziem.

Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał?
Bądź litościwy dla sług Twoich.
REFREN

Nasyć nas o świcie swoją łaską,
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się
radować i cieszyć.
Daj radość w zamian za dni Twego ucisku,
za lata, w których zaznaliśmy niedoli.
REFREN

Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło,
a Twoja chwała nad ich synami.
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad
nami
i wspieraj pracę rąk naszych,
dzieło rąk naszych wspieraj.
REFREN
PS 90(89),12–13.14–15.16–17 (R.: POR. 14A)

Drugie czytanie

Skuteczność słowa Bożego
Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓW

Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.
Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu mu-simy zdać rachunek.
HBR 4,12–13

Śpiew przed Ewangelią

AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja
Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo
niebieskie.
AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja
MT 5,3

Ewangelia

Rada dobrowolnego ubóstwa
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: »Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę«”.
On Mu rzekł: „Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości”.
Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.
Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: „Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego”. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: „Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”.
A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: „Któż więc może się zbawić?”.
Jezus spojrzał na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe”.
MK 10,17–27

  • Najważniejsze Słowa - więcej:.


  • « 1 »
    oceń artykuł Pobieranie..