nasze media Najnowszy numer MGN 07/2021

XII zwykła

dodane 19.06.2009 09:27

Niedziela - 21 czerwca 2009

Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: „Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?” (Mk 4, 41) Łatwiej Bogu uciszyć burzę, niż zmienić człowieka. Przyroda nie ma wolnej woli.

Pierwsze czytanie
Bóg jest władcą morza
Z KSIĘGI HIOBA

Z wichru Pan powiedział Hiobowi te słowa: „Kto bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona wzburzone, gdym chmury mu dał za ubranie, za pieluszki ciemność pierwotną? Złamałem jego wielkość mym prawem, wprawiłem wrzeciądze i bramę. I rzekłem: »Aż dotąd, nie dalej. Tu zapora dla twoich nadętych fal«”.
HI 38,1.8–11

Psalm responsoryjny

REFREN:
Chwalmy na wieki
miłosierdzie Pana.
lub: Alleluja.
Ci, którzy statkami ruszyli na morze,
by handlować na wodach ogromnych,
widzieli dzieła Pana
i Jego cuda wśród głębin.
REFREN
Rzekł i zerwał się wicher
burzliwie piętrząc fale.
Wznosili się pod niebo, zapadali
w otchłań,
ich dusza truchlała w nieszczęściu.
REFREN
Wołali w niedoli do Pana,
a On ich uwolnił od trwogi.
Zamienił burzę na powiew łagodny,
umilkły morskie fale.
REFREN
Radowali się w ciszy, która nastała,
przywiódł ich do upragnionej przystani.
Niechaj dziękują Panu za Jego
miłosierdzie,
za Jego cuda wobec synów ludzkich.
REFREN
PS 107(106),23–24.25–26.28–29.30–31 (R.: POR. 1)

Drugie czytanie

Wszystko stało się nowe
Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN

Bracia: Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.
Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.
2 KOR 5,14–17

Śpiew przed Ewangelią

AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja.
Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.
AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja.
ŁK 7,16

Ewangelia

Uciszenie burzy na jeziorze
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA

Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów: „Przeprawmy się na drugą stronę”. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie pły¬nęły z Nim.
Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?”. On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: „Milcz, ucisz się”. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza.
Wtedy rzekł do nich: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?”. Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: „Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?”.
MK 4,35–41

 • Najważniejsze Słowa - więcej:.

 • « 1 »
  oceń artykuł Pobieranie..

  Najaktywniejsi użytkownicy

  • 2
   Mikotka
   ostatnia aktywność: 03.04.2020
   łączna liczba komentarzy: 44
  • 3
   Nacixxx
   ostatnia aktywność: 28.01.2020
   łączna liczba komentarzy: 7
  • 4
   kociaczek
  • 5
   aniela_b

  Najwyżej docenione